Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İmparator Nero’nun Doğu Politikasında Kuzeydoğu AnadoluBölgesi’nin Stratejik Önemi

Histori Studies, vol.10, no.4, pp.59-79, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzon'da Önemli Bir Kült Merkezi: Boztepe Nam-ı Diğer Mithra /Mithrion Dağı

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.21, pp.27-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eskiçağda Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeopolitik Önemi

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, no.13, pp.9-26, 2012 (Other Refereed National Journals)

Grek Kolonizasyon Döneminde Önemli Bir Geçim Kaynağı: Köle Ticareti

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, no.10, pp.0-28, 2011 (Other Refereed National Journals)

Argonautlar Efsanesi: Bir Mitosun Ardındaki Gerçekler ve Kolkhis

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, no.6, pp.9-24, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kahraman Hükümdar Mitlerinde Ayırt Edeci Bir özellik: Kurt Motifi

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.211-222

The Devolopment of Commerce Transactions in the Eastern Black Sea Region throughout Ancient Period

III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, III. Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, Turkey, 19 - 22 May 2013, pp.143-150

Roma Cumhuriyet Döneminde Canik Havzası: Ekonomik ve Siyasi Gelişmelere Genel bir Bakış

II. Uluslararası Canik Sempozyumu: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, Samsun, Turkey, 13 - 14 May 2013, vol.1, pp.7-14

Antikçağda Karadeniz’de Yetişen Şifalı Otlar ve Kullanım Alanları

12. Uluslararası Türk Tıp Tarih Kongresi,, İstanbul, Turkey, 10 - 13 December 2012, pp.171-172

Pontos Krallığı’nın Gelişme Sürecinde Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkasların Jeo-Stratejik Önemi

Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu / International Symposium on East Anatolia-South Caucasus Cultures, Erzurum, Turkey, 10 - 13 October 2012, pp.1-13

Antik Dönemde Karadeniz’de Deniz Ticareti ve Başlıca İhraç Ürünleri

IV. Türk Deniz Ticareti Sempozyumu: Doğu Karadeniz, Trabzon, Turkey, 16 - 17 April 2012, pp.165-178

M.Ö. VI. Yüzyılda Samsun ve Çevresinde Kolonizasyon Faaliyetleri

Uluslararası Samsun Sempozyumu (13-16 Ekim 2011), Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011, vol.3, pp.663-672

Gümüşhane İli'nin Prehistoriası ve İlkçağı üzerine genel bir değerlendirme

Gümüşhane Tarihi: İl oluşunun 85. yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu Tarih Bildirileri 25-26 Mayıs 2010, Gümüşhane, Turkey, 25 - 26 May 2010, pp.11-36

Books & Book Chapters

“Doğu Karadeniz’de Pontus İddialarına Yönelik Amerikan Ermeni Komitesi’nin Bir Bildirisi ve İlmî Tenkidi”

in: Pontus Meselesi, Olaylar, Algılar ve Gerçekler, Mehmet OKUR - Hikmet ÖKSÜZ - Yüksel KÜÇÜKER, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.15-36, 2019

Yüzey Araştırmaları Işığında Tarih Öncesi Dönemlerde Bayburt ve Çevresi

in: Porf. Dr. Recep Yıldırım'a Armağan, Pınarcık P., Gökce B, Kandal C. S., Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.161-173, 2017

Geç Hellenistik Dönemde Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinin Stratejik Önemi

in: Çayeli'den Erzurum'a Yrd. Doç. Dr. Cemil Kutlu Armağanı, Kılıç, S., Yıldırım S. A., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.227-248, 2016

Çok Yönlü Bir Şifa Kaynağı: Deli Bal

in: 20. Yüzyıl Başlarında Trabzon Toplumsal Tarih Yazıları, Usta V.,, Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.11-24, 2014

Çok Yönlü Bir Şifa Kaynağı: Deli Bal

in: 20 Yüzyıl Başlarında Trabzon Toplumsal Tarih Yazıları, , Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.11-24, 2014