Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA MATRİKS ETKİSİ

KBUD ULUSLARARASI KATILIMLI PREANALİTİK EVRE SEMPOZYUMU, 23 - 24 Mart 2018