Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

THE EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE THROUGH THE TOPSIS MULTIPLE CRITERIA DECISION-MAKING METHOD: AN APPLICATION TO INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRIES

International Journal of Social And Humanities Sciences, vol.4, no.2, pp.205-228, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖNETİM KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.823-854, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Etik İhlalleri Bildirme Niyeti Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Akademik Personel Üzerinde İnceleme

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.114-148, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.5, pp.430-440, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings