Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yönetimsel Görevler

  • 2013 - 2014 Şehir Plancısı

    İzmir Urla Belediyesi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü