Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Büyük Ölçekli Projelerin Oluşturdukları Belirsizliklerin Orta Ölçekli Bir Kent Üzerinden Yorumlanması: Trabzon Kaşüstü Kavşağı Projesinde Oluşan Belirsizlikler

IV International Urban Studies Congress (IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi), Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.1-29

Evaluating Urban Sprawl For Trabzon Within Sustainable Urban Development Framework

International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.453-470

Evaluation of Railway Policies in Turkey in the Context of Combined Transportation

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cesme2018),, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018

Globalization Effort: Differentiation In Trabzon (Küreselleşme Çabasında Trabzon Kentinde Ayrışma)

2nd International Urban Studies Congress (II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi), İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.1-17

İnşaat Sektörünün Son Dönem Dinamikleri: Trabzon Kenti Örneği

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015, ss.1-13

Gayrimenkul Odaklı Büyümenin Kent Çeperlerindeki Değişime Etkisi: Trabzon Yalıncak-Kaşüstü Örneği

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 6. Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015, ss.315-326

Bilirkişi Raporları