Characterization of Mine Tailings and Environmental Impacts Research Group (CMT&EI-RG)

Maden Atıklarının Karakterizasyonu ve Çevresel Etkileri Araştırma Grubu


Sülfürlü maden atıklarının karakterizasyonu ve bertarafına yönelik danışmanlık, analiz/optimizasyon ve tasarım hizmetleri vermektedir. Laboratuvar çalışmaları ve sahadan elde edilen veriler çevresel açıdan değerlendirilip rapor şeklinde sunulmaktadır.

Recent Publications