Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2015 Akademik Kadroya Atama

  KTU

  İnci Selin Doğan için Yrd. Doç. Dr. kadrosuna yeniden atanma

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  KTU SABE

  Ecem İmamoğlu için sınav yedek jüri üyeliği

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  KTU SABE

  Hamed Hajızadeh Tekmeh için yedek jüri üyeliği

 • Şubat 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  KTU SABE

  Mehtap Tuğçe Özkan için sınav jüri üyeliği

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Doktora)

  KTU Fen Bilimleri Enstitüsü

  Zeynep İskefiyeli için sınav jüri üyeliği

 • Kasım 2014 Akademik Kadroya Atama

  KTU

  Fatma Yaylacı Karahalil için Yrd. Doç. Dr. kadrosuna yeniden atama

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  KTU SABE

  Sıla Özlem Şener için sınav jüri üyeliği

 • Haziran 2014 Akademik Kadroya Atama

  KTU

  Esra Ulusoy için Yrd. Doç. Dr. olarak yeniden atanması için jüri üyeliği

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Doktora)

  KTU Fen Bilimleri Enstitüsü

  Zehra Can için sınav jüri üyeliği

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  KTU SABE

  Nihan Gürcan için sınav yedek jüri üyeliği

 • Mayıs 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  KTU SABE

  Büşra Kaya için sınav jüri üyeliği

 • Nisan 2014 Tez Savunma (Doktora)

  KTU SABE

  Ayşegül Sümer için jüri üyeliği

 • Şubat 2014 Tez Savunma (Doktora)

  KTU Fen Bilimleri Enstitüsü

  Hüseyin Şahin için jüri üyeliği

 • Kasım 2013 Akademik Personel Sınavı

  KTU

  Farmasötik Teknoloji ABD. Araş. Gör. alımı jüri üyeliği

 • Eylül 2013 Akademik Kadroya Atama

  KTU

  Atila Taner Kalaycıoğlu için öğretim üyeliğine atama raporu incelemesi

 • Mayıs 2013 Akademik Personel Sınavı

  KTU

  Farmasötik Botanik ABD. Araş. Gör. alımı jüri üyeliği

 • Mayıs 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  KTU Fen Bilimleri Enstitüsü

  Menşure Maden Çalışkol için jüri üyeliği

 • Mart 2013 Akademik Kadroya Atama

  KTU

  Arzu Özel için Yrd. Doç. Dr. kadrosuna yeniden atanma jürisi üyeliği

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2012 - Devam Ediyor Fırat Tıp Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor İlaç Araştırmaları ve Uygulayıcıları Derneği

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor Apiterapi Derneği

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor Türk Biyokimya Derneği

  Üye

 • 2013 - 2013 İç kontrol komisyonu üyeliği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2015 Journal of Food Biochemistry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2015 Journal of Food Biochemistry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2014 Journal of Food Biochemistry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014 Journal of Food Biochemistry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2013 TÜBİTAK Projesi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2015 - 2015 Erzincan Üniversitesi

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri, Türkiye

 • 2015 - 2015 Tübitak

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri, Türkiye

 • 2014 - 2014 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP birimi

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri, Türkiye