Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dorycnium pentaphyllum extract has antiproliferative effect on human cervix and colon cancer cells

NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.72, sa.3, ss.504-512, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Primula vulgaris extract induces cell cycle arrest and apoptosis in human cervix cancer cells

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.8, ss.307-311, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Apitherapy products enhance the recovery of CCL4-induced hepatic damages in rats

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.1, ss.194-202, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PHENOLIC COMPONENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PRUNUS SPINOSA L. FROM GUMUSHANE, TURKEY

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.1, sa.2, ss.1-2, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Biochemistry and Physicochemical Properties of Honey

HONEY IN TRADITIONAL AND MODERN MEDICINE, cilt.11, ss.21-35, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Blood levels of cytokines in children with idiopathic partial and generalized epilepsy

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.22, sa.7, ss.517-521, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sequence Variant in the LPIN1 gene in Patients with Metabolic Syndrome

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.38, sa.3, ss.280-285, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Properties of Phenolic Composition and Biological Activity of Propolis from Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, cilt.16, sa.2, ss.277-287, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Erythropoietin in Prevention of Amikacin Induced Nephropathy

JOURNAL OF NEPHROLOGY, cilt.25, sa.5, ss.744-749, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is there any way to protect from tacrolimus-induced renal and pancreas injury?

Clinical transplantation, cilt.26, ss.722-8, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

PHENOLIC COMPONENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THREE EDIBLE WILD MUSHROOMS FROM TRABZON, TURKEY

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.48, sa.1, ss.137-140, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Role of Erythropoietin in Prevention of Amikacin-Induced Nephropathy

JOURNAL OF NEPHROLOGY, cilt.25, ss.744-749, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is There Any Way to Protect From Tacrolimus-Induced Renal and Pancreas Injury

CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.26, ss.722-728, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Serum Anti-Carbonic Anhydrase II Antibodies and Oxidant-Antioxidant Balance in Pre-eclampsia

AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY, cilt.66, sa.4, ss.297-303, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

AN INVESTIGATION OF FREQUENTLY CONSUMED EDIBLE OILS IN TURKEY IN TERMS OF OMEGA FATTY ACIDS

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.47, sa.3, ss.347-351, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparative Study of Chemical and Biochemical Properties of Different Melon Cultivars: Standard, Hybrid, and Grafted Melons

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, cilt.58, sa.17, ss.9764-9769, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chemical Analysis and Biological Activities of Essential Oils from Trunk-Barks of Eight Trees

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, sa.4, ss.2684-2694, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In vitro effects of peroxynitrite treatment on fish liver catalase activity

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.24, sa.2, ss.432-436, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mineral composition of selected honeys from Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, sa.3, ss.2421-2425, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hidroksi Benzoin Analoglarının Sentezi ve Biyolojik Etkinlikleri.

Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Therapeutic Effects of Bee Venom

Chemical Science International Journal, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phytochemical Analysis of Dorycnium pentaphyllum and Its Antiproliferative Effect on Cervix Cancer Cells

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.365-373, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Therapeutic Effects of Propolis: Review Article

Chemical Science International Journal, cilt.24, sa.2, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.72-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anticancer effects of melittin and composition of bee venom: Review article

Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, cilt.7, sa.4, ss.291-296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The wound healing activity of Pilosella hoppeana subsp. testimonialis in rats

Pharmaceutical Regulatory Affairs, cilt.7, ss.54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anticancer effects of melittin and composition of bee venom

Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, cilt.7, ss.291-296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Arı Poleni Karışımındaki Element Düzeyleri

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Element Levels of Bee Pollen Mixture from Northeast Anatolia Region

Gümüşhane University Journal Of Health Sciences, cilt.7, sa.3, ss.57-62, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antiobesity activity of some Circium species

Pharmaceutical Regulatory Affairs, cilt.7, ss.55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phenolic characterisation and antioxidant activity of Primula vulgaris and its antigenotoxic effect on fibroblast cells

JUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS, cilt.12, sa.1, ss.1-8, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Primula vulgaris yaprak ekstraktının antioksidan ve sitotoksik özelliklerinin değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.361-367, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Onobrychis Oxyodonta’xxnın Topraküstü Kısmında Antioksidan, Antimikrobiyal ve Tirozinaz İnhibitör Aktivitesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.1, ss.25-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dianthus carmelitarum ekstraktının antioksidan ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.41-50, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of Antioxidant and Cytotoxic Properties of Primula vulgaris Leaf Extract

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.20, sa.4, ss.361-367, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC PROFILES WITH HPLC OF CONSOLIDA ORIENTALIS

International Journal of Current Research, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phenolic components, antioxidant and antimicrobial activities of Centranthus longiflorus L.

International Journal of Advanced Research in Biological Sciences, cilt.3, ss.80-87, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Botanical Origin of Bee Products

Journal of Recent Scientific Research, cilt.7, sa.10, ss.13680-13683, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial Activity and Characterisation of Volatile Compounds of Capparis Spinosa L. by SPME and GC-FID/MS

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.10, sa.21, ss.2213-2217, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Characterısatıon of volatıle compounds by spme andgc-fıd/ms of capers (Capparis spinosa L.)

African Journal Of Agricultural Research, cilt.10, sa.21, ss.2213-2217, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phenolic components, antioxidant activity, and mineral analysis of Capparis spinosa L.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.12, sa.47, ss.6643-6649, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ak dut (Morus alba) Pekmezi, Pestili ve Kömesinin Üretim Metotları

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.47-56, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ak dut Morus alba pekmezi pestili ve kömesinin üretimmetotları

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.47-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antioxidant and Antimicrobial Activities of Selected Turkish Honeys

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.36, sa.2, ss.163-172, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlılık Depresyonu ve Kan Lipid Düzeyleri

İBN-İ SİNA TIP DERGİSİ, cilt.10, ss.84-95, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lityumun biyolojik ve tıbbi etkileri

İBN-İ SİNA TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.1-14, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Depresyonlu hastalarda lipid ve lipoprotein düzeylerinin incelenmesi

İBN-İ SİNA TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.168-172, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Amikasin ilişkili Nefropatiden Korunmada Eritropoetinin rolü

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Hidroksi Benzoin Anologlarının Sentezi.

International Eurasian Conference On Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020

HYPERICUM PERFORATUM: A FRIEND OR A FOE FOR AMIKACIN INDUCED NEPHROPATHY

56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Macaristan, 13 - 16 Haziran 2019, cilt.34, ss.148 identifier

Evaluation of Anticholinesterase Inhibitory Activity and Volatile Compound of Jurinea brevicaulis

International Symposium of Medicinal and Aromatik Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.355

Investigation of Cholinesterase Inhibition and antimicrobial activity of Vicia cracca subsp. cracca

International Symposium of Medicinal and Aromatik Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.357

Cholinesterase Inhibition and Antimicrobial Activity of Hesperis matronalis subsp. matronalis

International Symposium of Medicinal and Aromatik Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.353

volatile Components, Phenolic Contents and Biological Activities of Ilex colchica Grown in Turkey

International Symposium of Medicinal and Aromatik Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.41

Antiobesity activity of some Circium species

15th Annual European Pharma Congress, Frankfurt, Almanya, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.50

Determination of Tyrosinase Inhibitory Activity and Volatile Compounds o Pilosella hoppeana

7th INTERNATIONAL CONGRESS on MOLECULER BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.214

Phytochemıcal Studıes On The Aerıal Parts Of Cırsıum Dırmılense

3rd International Conference on Natural Products Utilization, Bansko, Bulgaristan, 18 - 21 Ekim 2017, ss.275

Antıoxıdant Actıvıty Of Aerıal Parts Of Capparıs Ovata

3rd International Conference on Natural Products Utilization, Bansko, Bulgaristan, 18 - 21 Ekim 2017, ss.114

The Effects On Tyrosınase Enzyme Of Three Rosaceae Specıes Growıng In Akkuş (Ordu)

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.344

The Effects On Tyrosınase Enzyme Of Three Asteraceae Specıes Growıng In Akkuş (Ordu)

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.343

Evaluation the cytotoxicity of aerialpartsof Isatis cappadocica subsp. alyssifolia

International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017), 5 - 07 Ekim 2017

Tyrosinase inhibitor activity of aerial parts of Psephellus hubar-morathii

Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.562

The Effect of Tyrosinase Inhibitor of Aerial Parts of Verbascum oocarpum

Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.273

Examination of Inhibition of Anticholinesterase Enzyme of Calystagia Growing in Two Different Regions

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.138

Antioxidant Activity of Aerial Parts of Verbascum oocarpum

Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.499

Investigation of Cholinesterase Enzyme Inhibition Activity of 3 Barbarea Species

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.85

EVALUATION THE CYTOTOXICITY OF AERIAL PARTS OF Isatis cappadocica subsp. alyssifolia

International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017, Malatya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.361

Examination of Inhibition of Anticholinesterase Enzyme of Caliytagia Growing in Two Different Regions

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.52

The Assessment in terms of antioxidant capacity of Psephellus hubar-morathii

Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.562

Akkuş’da Yetişen Polygonaceae Familyasına Ait 3 Türün Tirozinaz Enzimine Etkisinin İncelenmesi

28. Ulusal Biyokimya Kongresi International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, ss.321

Investıgatıon Of Antıoxıdant Actıvıty And Tyrozınase, Cholınesterase Inhıbıtıon Of Capparıs Ovata

28. Ulusal Biyokimya Kongresi International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, ss.320

Antimicrobial activities of the aerial parts and roots of Cirsium trachylepis

3. İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.179

Examination of antioxidant and tyrosinase inhibitor activities of Euphorbia rigida

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.468

Antioxidant capacity of aerial parts of Isatis cappadocica

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.475

Antioxidant activity studies of aerial parts of three Barbarea Species

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.479

The antioxidant effects of primula vulgaris L. on the liver of methotrexate-ınduced testicular damaged in rats

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.481

Investigation of antioxidant and tyrosinase ınhibitor activities of scutellaria orientalis

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.486

Evaluation of antioxidant and tyrosinase inhibitor activity of Chamaecytisus hirsutus

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.483

Determination of antioxidant and tyrosinase inhibitory activity of the aerial part of Myosotis alpestris

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.485

Antioxidant and cytotoxic activities of the aerial parts and roots of cirsium trachlepis

3. İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.181

The effect of tyrosinase activation of aerial parts of Calystegia silvatica

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26 - 30 Ekim 2016, ss.316

HPLC Profiles of phenolic compounds antioxidant activity on the aerial parts of Clinopodium vulgare subsp vulgare

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26 - 30 Ekim 2016

Antioxidant Activities of the Aerial Parts and Roots of Circium trachylepis

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26 - 30 Ekim 2016, ss.309

Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Activities of Turkish Coffee

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies., 26 - 30 Ekim 2016, ss.307

Biological studies on Achillea millefolium L

2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies Congress., Üsküp, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016

HPLC Profiles of Phenolic Compounds, and Antioxidant Activity on the Aerial Parts of Dactylorhiza osmanicavar. osmanica

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.311

Tyrosinase Inhibition Activity Studies of Aerial Parts of Three Barbarea species

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.310

HPLC Profilesand Antioxidant Activity of WhiteTea

2. International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.292

Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Activites of Turkish Coffee.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.307

Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Black Tea.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.306

Antioxidant and Tyrosinase Inhibitor Activities of the Aerial Parts of Salviaverticillata

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.313

Antioxidant Activities of the Aerial Parts and Roots of Cirsium trachylepis.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.309

The Effects of Tyrosinase Activation of Aerial Parts of Calystegiasilvatica

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.316

Biological Activity of the Aerial Parts of Euphorbia seguieriana

2. I N T E R N A T I O N A L T U R K I C W O R L D C O N F E R E N C E O N C H E M I C A L S C I E N C E S A N D T E C H N O L O G I E S, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.291

Phenolic Compounds of Ornithogalumpyrenaicum Together with Microbial and Antioxidant Studies.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.314

Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Activities of Green Coffee.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.314

Antioxidant and Tyrosinase Inhibitor Activities of Melilotus of ficinalis.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.308

Biological and Chromatographic Studies on Hypericumperforatum L.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26 - 30 Ekim 2016, ss.317

Characterisation of Volatile Compounds of Aethionema diastrophis

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 13 - 15 Ekim 2016, ss.104

Antimicrobial and Tyrosinase Inhibitor Activity of Consolida orientalis (Gay) Schrod.

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.254

The Assessment of Centaurea carduiformis in terms of phenolic compounds and antioxidant capacity

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.231

Antioxidant Activity of Aerial Parts of Parantucellia latifolia

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.255

CHARACTERISATION OF VOLATILE COMPOUNDS OFTEUCRIUM ORIENTALE VAR GLABRESCENS

27th National Biochemistry Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, cilt.40, ss.76

HPLC Fingerprint Analysis and Quantification of Phenolic Compounds in some Endemic Cirsium Specie

International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2015, ss.389-390

Antioksidant Activity of Echium vulgare

International Symposium on Pharmaceutical Science, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.327

HPLC Fingerprint Analysis and Quantification of Phenolic Compounds in some Endemic Cirsium Species

International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.389-390

Antioxidant Activity of Echium Vulgare MS’’

11th Intertional Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.273

Antimicrobial Activity and Characterisation of Volatile Compounds of Echium Vulgare

Intertional Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.328-329

Kestane Poleninin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktiviteleri

4th International Mugla Beekeeping & Pine Honey Congres, 5 - 09 Kasım 2014

Kestane Balının Fenolik Profili ve Antioksidan Özellikleri

4. Uluslararası MuğlaArıcılık ve Çam Balı Kongresi eşzamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Antioxidant Activities of Chestnut Propolis

20 th Apislavia Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.360

The Effect of Bee Products in Preventing Amikacin-Induced Nephropathy

Nephropathy’’20 th Apislavia Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.355

Amikasin Tarafından Oluşturulan Nefropatinin Tedavisinde ArıÜrünlerinin Etkisi

4. Uluslararası MuğlaArıcılık ve Çam Balı Kongresi eşzamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Kestane Poleninin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivitesi

4. Uluslararası MuğlaArıcılık ve Çam Balı Kongresi eşzamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Antioxidant Activities of Chestnut Honey

20 th Apislavia Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.356

Kestane Propolisinin Antioksidan Aktivitesi

“4. Uluslararası MuğlaArıcılık ve Çam Balı Kongresi eşzamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Characterisation of volatile compounds of Prunus spinosa

Natural Volatiles & Esantal Oils. 45th. ISE İnternational Sympossium on Esasantial Oils., 7 - 10 Ekim 2014

Characterisation of volatile of Capparis spinosa L.

Natural Volatiles& essential Oils, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2014, ss.169

Characterisation of Volatile Compounds of Prunus spinosa L.

45 th Intertional Symposium on Essential Oils (ISEO), İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2014, ss.168

Amikasin İlişkili Nefropatiden korunmada Eritropoetinin Rolü

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

Oksidan-Antioksidan dengede; nöbet şiddeti mi, yoksa ilaç etkisi mi önemlidir?

12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.137

Antioxidant activity and phenolics compounds of edible wild mushrooms from Trabzon, Turkey

Workshop on Antioxidant Measurement Assay Methods, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2010, ss.20

Antioxidant activity and phenolics compounds of edible wild mushrooms from Trabzon, TURKEY

Workshop on Antioxidant Measurement Assay Methods, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2010, ss.20

Serum Anti-CA-II Antibodies In Bipolar Feeling Disorders

XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.161

İki Tip Arı Sütünün Mineral Bileşimi

Tıbbi Laboratuar Sempozyumu 2. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Kasım 2006, ss.90

Farklı tip arı polenlerinin mineral bileşimi

Tıbbi Laboratuar Sempozyumu 2. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Kasım 2006, ss.89

Farklı tip propolisin mineral bileşimi

Tıbbi Laboratuar Sempozyumu 2. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Kasım 2006, ss.91

Farklı Tip Arı Polenlerinin Mineral Bileşimi

Klinik Biyokimya, Tıbbi Laboratuar Sempozyumu 2. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu, Ulusal Standartların Hazırlanması, Girne, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.89

The effects kale extracts on protein oxidation of erythrocyte membranes

Proteomics, Protein Structure and Function Workshop with International Partipication, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.15

Effects on oxidants and antioxidants equilibrium of lithium used for treatment of bipolar feeling disorders

31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Türkiye, 24 - 29 Haziran 2006, cilt.273, ss.145 identifier

Behçet hastalığında lipid peroksidasyonu

V. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 1996, ss.35

Kitap & Kitap Bölümleri

Examination Of Echium Plantagineum Of Essential Oil Content AndAntimicrobial Properties /

Current Academic Studies in Pharmacy Sciences, Nizami Duran, Editör, Cetinje-Montenegro, ss.9-14, 2018

Honey: the Natural ?Inhibine”

Anti-Infective Agents, LAID BOUKRAA, Editör, Manila Typesetting Company, Crc Press, Taylor&Francis Icon Group International , A, Manila, ss.1-8, 2015

Biochemistry and Physicochemical Properties of Honey

Honey in Traditional and Modern Medicine, Laid Boukraa , Editör, Manila Typesetting Company, Crc Press, Taylor&Francis Icon Group International , A, Manila, ss.21-36, 2013