Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assesment of Heavy Metal Contribution in the Coastal Zone Sediments of Black Sea; Case Study of Trabzon

Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, İstanbul, Turkey, 28 September - 01 October 2013, pp.41

Assessment of Heavy Metal Contribution in the Coastal Zone Sediments of Black Sea; Case study of Trabzon

17th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2013, pp.1-12

Terrestrial Natural and Antropogenic Distrubition of Heavy Metal (Cu) in Sediments of the Trabzon Region in the Black Sea

V. International Conference Aquaculture and Fishery, Belgrade, Serbia And Montenegro, 15 - 18 September 2011, pp.1-9

Güney Doğu Karadeniz (Trabzon) Kıyılarında Sediment Pore Suyu Metal Değerlerinin Alansal Dağılımı

FABA 2011: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Samsun, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.89-91

Güneydoğu Kardeniz Kıyılarında Sediment Pore Suyu Metal Değerlerinin Alansal Dağılımı

FABA 2011 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 7 - 09 September 2011, pp.89-91

Makroalglerden Ulva lactuca'da Kadmiyum(Cd)ve Bakır(Cu) Akkümülasyonunun Araştırılması

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.1-6

Ultraviole Işınlarının Bazı Makroalglerde Fotosentez Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması,

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.1-7

Doğu Karadeniz(Trabzon) Kıyısal Deniz Sedimentlerinde Cu Dağılımı ,

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi,, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.1-8

Güney Doğu Karadeniz Trabzon Kıyısal Deniz Sedimentlerinde Cu Dağılımı

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Turkey, 1 - 04 July 2009

Effects of ultraviolet on ligt on Photosynthesis of Macroalgae

XII.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 2 - 05 September 2003, pp.1-7

Other Publications

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

23

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

26

H-Index (Scopus)

2

Project

10

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals