Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assesment of Heavy Metal Contribution in the Coastal Zone Sediments of Black Sea; Case Study of Trabzon

Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2013, ss.41

Assessment of Heavy Metal Contribution in the Coastal Zone Sediments of Black Sea; Case study of Trabzon

17th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2013, ss.1-12

Terrestrial Natural and Antropogenic Distrubition of Heavy Metal (Cu) in Sediments of the Trabzon Region in the Black Sea

V. International Conference Aquaculture and Fishery, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 15 - 18 Eylül 2011, ss.1-9

Güney Doğu Karadeniz (Trabzon) Kıyılarında Sediment Pore Suyu Metal Değerlerinin Alansal Dağılımı

FABA 2011: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Samsun, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2011, ss.89-91

Güneydoğu Kardeniz Kıyılarında Sediment Pore Suyu Metal Değerlerinin Alansal Dağılımı

FABA 2011 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2011, ss.89-91

Makroalglerden Ulva lactuca'da Kadmiyum(Cd)ve Bakır(Cu) Akkümülasyonunun Araştırılması

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.1-6

Ultraviole Işınlarının Bazı Makroalglerde Fotosentez Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması,

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.1-7

Doğu Karadeniz(Trabzon) Kıyısal Deniz Sedimentlerinde Cu Dağılımı ,

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi,, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.1-8

Güney Doğu Karadeniz Trabzon Kıyısal Deniz Sedimentlerinde Cu Dağılımı

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ‘Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

Effects of ultraviolet on ligt on Photosynthesis of Macroalgae

XII.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2003, ss.1-7

Diğer Yayınlar