Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye'nin Bölgesel Pazarlara İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1998 Q1-2019Q4)

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-13, 2020 (National Refreed University Journal)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Cari İşlemler Arasındaki Nedensel İlişkiler (1990–2011)

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.9, no.2, pp.5-22, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Ekonomik Büyümede Serbest Bölgeler: Politik Veya Ekonomik Tercih Mi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, pp.363-377, 2009 (National Refreed University Journal)