Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Is ischemia associated with the formation of White matter lesions in migraine?

CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, vol.193, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Rutin on Cisplatin-induced Small Intestine (jejunum ) Damage in Rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.14, no.8, pp.1136-1144, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The role of primary care in the organisation of home care services

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE, vol.13, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The Formation of Professional Identity in Nursing

Türkiye Biyoetik Dergisi, vol.8, no.2, pp.82-89, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceived stress levels and influencing factors of stress in family caregivers: a cross-sectional study

The Anatolian Journal of Family Medicine, vol.4, no.2, pp.134-140, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Aile hekimlerinin ‘kırılganlık’ bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Kesitsel bir çalışma

The Journal of Turkish Family Physician, vol.11, no.4, pp.171-178, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tıp Fakültelerinin Sosyal Hesap Verebilirliğe Yönelik Görüşleri: Nitel bir Çalışma

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.19, no.59, pp.65-76, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effects of BATHE Interview Technique on Obese Patient

IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Sağlık Durumuna Bir Bakış: Kesitsel bir çalışma

The Journal of Turkish Family Physician, vol.6, no.1, pp.1-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kronik Hastalık Bakımının Hasta Perspektifinden Değerlendirilmesi

The Journal of Turkish Family Physician, vol.4, no.3, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki hastanelerin JCI’dan akredite olma durumlarının sağlık hizmet sunumunda kaliteye ve hasta güvenliğine yansımaları

14.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 15 December 2020, pp.58

Sağlık hizmeti sunumunda hasta güvenliğini arttırmada simülasyon uygulamalarının yeri

14. uluslararası sağlıkta kalite akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 15 December 2020, pp.59

Migrende beyaz cevher lezyonlarının oluşumundan iskemi sorumlu mu?

Uluslararası KBUD Kongre LABEXPO 2019, Sakarya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Tıp Fakültelerinin Ulusal ÇEP-2014’e Yönelik Görüşleri ve Deneyimleri

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu UTES 2019 Eskişehir Osman Gazi Ü. Eskişehir, Turkey, 10 - 12 April 2019, pp.156-157

A case of beta blocker induced psoriasis

20th WONCA Europe Conference, 22 - 25 October 2015

Rethinkg large group lectures: How far in this format?

Kuşadası Aydın, Turkey, 31 October - 03 November 2019, vol.227, pp.126

Books & Book Chapters