Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of energy production efficiency of an owc wave energy converter

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, ss.1-7

Çift Dümen Etrafındaki Akış Karakteristiklerinin Sayısal İncelenmesi

21. ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017

Çift dümen etrafındaki akış karakteristiklerinin sayısal incelenmesi

ULIBTK’17, 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.271-277

Investigation of Flowing Air Characteristics Around a Marine Radar Antenna with CFD

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.805-810