Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türk Dünyası Ve Mana Etrafında Bütünleşme

Hacettepe Turkiyat Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.75-90, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireylerin Dini Meslekleri Seçmesine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler: Din Görevlileri Örneği

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters