Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Dünyası Ve Mana Etrafında Bütünleşme

Hacettepe Turkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.75-90, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bireylerin Dini Meslekleri Seçmesine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler: Din Görevlileri Örneği

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri