Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Eczacılık

  • Meslek Bilimleri

  • Farmakoloji

  • Farmakognozi

  • Farmasötik Toksikoloji