Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Possible Anti-Nociceptive Mechanisms of Methanolic Extract of Fraxinus Angustifolia

nternational Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development (DRD 2019), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2019

Evaluatıon Of Potential Drug-Drug Interactions In Hospitalized Patients at a Tertiary Care Hospital: a Pilot Study

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development (DRD 2019), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2019

IN VIVO ANTINOCICEPTIVE AND ANTIINFLAMMATORY EFFECTS OF FRAXINUS ANGUSTIFOLIA EXTRACTS

ISOPS 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Astragalus compactus Lam.’In Fitokimyasal Analizi Ve Sitotoksik Aktivitesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Temmuz - 01 Ağustos 2017

Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Effects of Methanolic Extract of Fraxinus Angustifolia.

IVEK 3.International convention of pharmaceuticals and pharmacies, İstanbul, TÜRKIYE, 26-29 NİSAN 2017, ss.1019., 26 - 29 Nisan 2017

KRONİK HASTALIKLARA VE İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI EREKTİL DİSFONKSİYON

3.KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Şubat 2017, ss.47

SPME/GC-MS Analysis Of Three Stachys Species From Turkey

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.369-370

Determination of Phenolic Compounds in Five Scrophularia L.Species by HPLC-Dad and Their Antimicrobial Activity

ISOPS 11th International Symposium on Pharmaceutical Science, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.378-379