Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2015 Tez Savunma (Doktora)

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİL: ENS:

  KÜRESEL VE BÖLGESL PERSPEKTİFTEN DOĞU AKDENİZ GÜVENLİĞİ

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Doktora)

  KARADENİZ TEK.Ü/SOSYAL BİLİMLER ENS.

  DOKTORA TEZ JÜRİSİ

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Kasım 2018 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mısır Siyasi Tarihi Üzerinden Arap Bahar'nın İncelenmesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2018 Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ( KAREN )/ 1864 Kafkas Göçü'nde Trabzon'da Yaşanan Sorunlara Bir Örnek: Dr.Barozzi-Yaver Efendi Çatışması

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2017 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences İnstitute

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017 Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2014 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2013 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi