Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CIA Günlük Raporlarına Göre İran'da Şah'ın Devrilmesi

TURKISH STUDIES, cilt.12, ss.95-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CIA Günlük Raporlarına Göre Türkiye'de 1978 Bülent Ecevit Hükümeti Dnemi

HISTORY STUDIES International Journal of History, cilt.9, ss.127-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ve Uluslararası Toplum

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.I, no.9, ss.41-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Rusya-Gürcistan Savaşının Bölgesel Etkileri

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.4, ss.36-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Savaş ve Barış Bağlamında XIX.Yüzyıl Uluslararası İlişkilerinin Özellikleri

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.-, ss.91-117, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği Dönemlerinde Etnik Sürgünler

ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH, cilt.-, ss.155-175, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suriye'nin Darbeler Geçmişinin Günümüz Krizine Etkisi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.29

Kitap & Kitap Bölümleri

1946-1960 Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri

Türk-Amerikan İlişkileri, Sertif Demir-Ayça Eminoğlu, Editör, Barış Yayınları, Ankara, ss.107-142, 2019

Diğer Yayınlar