Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2015 Doctorate

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİL: ENS:

  KÜRESEL VE BÖLGESL PERSPEKTİFTEN DOĞU AKDENİZ GÜVENLİĞİ

 • June 2015 Doctorate

  KARADENİZ TEK.Ü/SOSYAL BİLİMLER ENS.

  DOKTORA TEZ JÜRİSİ

Scientific Refereeing

 • December 2018 Project Supported by Higher Education Institutions

 • November 2018 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mısır Siyasi Tarihi Üzerinden Arap Bahar'nın İncelenmesi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ( KAREN )/ 1864 Kafkas Göçü'nde Trabzon'da Yaşanan Sorunlara Bir Örnek: Dr.Barozzi-Yaver Efendi Çatışması

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2017 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences İnstitute

  Other Indexed Journal

 • June 2017 Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2014 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2013 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations