Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE EFFECTS OF LAND USE CHANGE ON SOIL LOSS AND CARBON STOCK AMOUNTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.10, pp.6007-6016, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Usage of non-timber forest products by women in forest villages of Trabzon, Turkey

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, no.6, pp.1013-1016, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Variations of measured and simulated soil-loss amounts in a semiarid area in Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.165, pp.255-262, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Economic valuation of soil erosion in a semi and area in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.1, pp.1-6, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effects of Semi Dry Afforestation by Black Pine in Central Anatolia on Soil Hydro-Physical Properties and Soil Loss

Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology, vol.4, no.4, pp.500-507, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Semi-Arid Plantation by Anatolian Black Pine and Its Effects on Soil Erosion and Soil Properties

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, no.4, pp.500-507, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altındere Vadisi Milli Parkında Yol yapımına Bağlı Doğaya Aykırı Uygulamalar

Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, vol.49, pp.13-16, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yüksek Dağ Ormanlarında Çığ Kontrolü

Kırsal Çevre Yıllığı’2008, vol.1, pp.62-72, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Toprak Aşınımı (Erozyon) Benzetim (Simülasyon) Modelleri

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.45, pp.40-45, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Ekonomik Açıdan Toprak Erozyonu

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.45, pp.27-29, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinde yayla turizmi ve erozyon ilişkisi

Kırsal Çevre Yıllığı 2007, pp.45-56, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayla Turizmi ve Erozyon İlişkisi

Kırsal Çevre Yıllığı’2007, vol.1, pp.45-56, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Toprak Aşınımının (Erozyonun) Dünyadaki ve Türkiyedeki Durumu

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.47, pp.55-62, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Sera Deresi Yağış Havzası Topraklarının Fiziksel, Kimyasal ve Hidrolojik Özellikleri ve Erozyon Eğilimleri

Trabzon Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.22-28, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Dorukağaç (Doğu Ladini) (Picea orientalis (L.) Link.) Konusunda Türkiyede Gerçekleştirilmiş Başlıca Bilimsel Çalışmalar

Trabzon Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.35-45, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Ruwertal / Almanyadaki Toprak Aşınımının Genel Toprak Kaybı Eşitliğiyle Belirlenmesi

EKOLOJI, vol.1, no.44, pp.30-36, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modelling Hydro-Morphological Characteristics of a Watershed at Micro Level in Northeastern Turkey

International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries (Oral Presentation), Tahran, Iran, 24 - 27 February 2018, vol.00, no.0 Creative Commons License

Plantation Effects of Anatolian Black Pine on Soil Erosion in Semi-arid Region, Asia Minor.(Oral Presentation)

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Turkey, 7 November - 10 September 2017, vol.00, no.0 Creative Commons License

Modelling Top Soil Erosion Depend on Stand Profile for Crimean Pine in Semi-arid Ecosystem, Ankara-Turkey

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Turkey, 7 November - 10 September 2017, vol.1, no.1, pp.238

Modelling Top Soil Erosion Depend on Stand Profile for Crimean Pine in Semi-arid Ecosystem, Ankara-Turkey. (Oral Presentation)

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Turkey, 7 November - 10 September 2017, vol.00, no.0 Creative Commons License

Toprak Aşınımının (Toprak Erozyonunun) Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 7 - 09 March 2005, pp.66-70

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Köy Yolları Sorunları

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 18 - 20 December 2003, pp.43-48

Relationship Between Runoff and Different Landuse Types

Proceeding XXXI. International Forestry Students Symposium, İstanbul, Turkey, 1 - 15 September 2003, pp.32-40

Determining the Stand Structures of Natural Brutian Pine (Pinus brutia) in a Local Distribution Area in İnebolu District

Proceeding XXXI. International Forestry Students Symposium, İstanbul, Turkey, 1 - 15 September 2003, vol.1, pp.13-18

Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Toprak Aşınımı (Erozyonu) ve Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılacak Türler

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, vol.1, pp.55-66

Toprak Aşınımını (Erozyonunu) Kantitatif Olarak Belirleyen Modellerin Değerlendirilmesi

Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Turkey, 18 - 20 September 2002, vol.1, pp.45-52