Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.10, ss.6007-6016, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

THE EFFECTS OF LAND USE CHANGE ON SOIL LOSS AND CARBON STOCK AMOUNTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.6007-6016, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Potential of Water Purification of Macka Forest Ecosystems in Northeastern Turkey

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.17, no.2, ss.557-565, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

POTENTIAL OF WATER PURIFICATION OF MACKA FOREST ECOSYSTEMS IN NORTHEASTERN TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.17, ss.557-565, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Potential Ecological Effects of Forest Harvesting on Forest Soil

European Journal of Forest Engineering (EJFE), cilt.2, no.2, ss.89-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Potential Ecological Effects of Forest Harvesting on Forest Soil

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, cilt.2, no.2, ss.54-62, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Relations Between Growth and Some Ecological Properties of Fir Stands in Gumushane-Karanlıkdere

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1125974, ss.189-195, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Role of Forests on Climate Change

International Student Festival, İsfehan, İran, 20 Kasım - 30 Aralık 2018, cilt.1, no.8, ss.1

Modelling Hydro-Morphological Characteristics of a Watershed at Micro Level in Northeastern Turkey

International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries (Oral Presentation), Tahran, İran, 24 - 27 Şubat 2018, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Modelling Top Soil Erosion Depend on Stand Profile for Crimean Pine in Semi-arid Ecosystem, Ankara-Turkey. (Oral Presentation)

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Türkiye, 7 Kasım - 10 Eylül 2017, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Plantation Effects of Anatolian Black Pine on Soil Erosion in Semi-arid Region, Asia Minor.(Oral Presentation)

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Türkiye, 7 Kasım - 10 Eylül 2017, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Modelling Top Soil Erosion Depend on Stand Profile for Crimean Pine in Semi-arid Ecosystem, Ankara-Turkey

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Türkiye, 7 Kasım - 10 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.238

Plantation Effects of Anatolian Black Pine on Soil Erosion in Semi-arid Region, Asia Minor

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Türkiye, 7 Kasım - 10 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.239

Determining the Ecological Parameters of Hazelnut (Corylus sp.) Plantation in Giresun Province, Turkey

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1-3

Determining the Ecological Parameters of Hazelnut (Corylus sp.) Plantation in Giresun Province, Turkey.(Oral Presentation)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.411-412 Creative Commons License

Su Kalitesi ve Orman Toprakları Arasındakii İlişkiler

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, cilt.2, no.2, ss.674-675

Su Kalitesi ve Orman Toprakları Arasındakii İlişkiler (Poster Presentation)

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, cilt.2, no.2, ss.674-675 Creative Commons License

Kaliteli Su Üretiminde Entegre Havza Yönetiminin Önemi (Poster Presentation)

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi,, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, cilt.2, no.2, ss.658 Creative Commons License

Kaliteli Su Üretiminde Entegre Havza Yönetiminin Önemi

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi,, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, cilt.2, no.2, ss.658

Effects of River Type Hydropower Plants on Water Quality in Solaklı Watershed

International Forestry Symposium- IFS 2016, Kastamonu, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Determining Watershed Geomorphology of Solaklı Stream in Trabzon Province, Turkey

International Forestry Symposium, IFS2016,, Kastamonu, Türkiye, 03 Ekim 2016, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Effects of River Type Hhydropower Plants on Water Quality in Solaklı Watershed.(Oral Presentation)

International Forestry Symposium- IFS 2016, Kastamonu, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Maçka Yöresi Orman Ekosistemlerinin Su Arıtım Potansiyeli (Oral Presentation)

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 2015 - Türkiye, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2015, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Effects of Hydropower Plants on seasonal variety of some water quality parameters (Poster Presentation)

Ecology and evolutionary biology symposium, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 2015, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Effects of Hydropower Plants on seasonal variety of some water quality parameters

Ecology and evolutionary biology symposium, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 2015, cilt.00, no.0

Eco-Physiological Functioning of Oak Coppices in Southeast Terrestrial Ecosystems in Turkey (Poster Presentation)

Ecology and evolutionary biology symposium, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 2015, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri

Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.00, no.0

Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri (Oral Presentation)

Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Üretim Çalışmalarının Toprak Kalitesi ve Ekosistem Sağlığına Olası Etkileri (Oral Presentation)

Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.00, no.0 Creative Commons License

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Askıda Katı Madde Miktarı Üzerine Etkisi

Ekoloji2015, Sinop, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.00, no.0, ss.0-487

Solaklı Deresindeki askıda katı madde düzeylerinin zamansal değişimi

Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, ss.365-370

Solaklı Deresindeki askıda katı madde düzeylerinin zamansal değişimi (Oral Presentation)

Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.365-370 Creative Commons License

Solaklı Deresinde Askıda Katı Madde Miktarının Zamansal Değişimi

I.Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, ss.48 Creative Commons License

Larval development and behavior of oak leaf roller depending on brant’s oak (Oral Presentation) phenology

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2014, ss.50-55 Creative Commons License

Yeşil meşe yaprak bükücüsünün İran palamut meşesinin fenolojisine bağlı larval gelişimi ve davranışları

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.46-50