Asst. Prof. SİNEM DEDEOĞLU ÖZKAN


Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölge Planlama


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Demography, Economic and Social Demography, City and Regional Planning, Regional Planning, Urban Planning and Development

Email: sinemdedeoglu@ktu.edu.tr
Web: https://avesis.ktu.edu.tr/sinemdedeoglu
Office: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Address: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 61080 Trabzon

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Project

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2023

2015 - 2023

Doctorate

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Postgraduate

Karadeniz Technical University, -, Şehir ve Bölge Planlama, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

Bölge Planlama Pratiğinde Alansal ve Ağsal Bölge Diyalektiği: Plan Bölge Kapsamında İlişkili Bölgenin Tespitine Yönelik Model Önerisi

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -

2015

2015

Postgraduate

BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ TARTIŞMALARINDA YENİ YÖNTEM ARAYIŞI

Karadeniz Technical University, -, Şehir ve Bölge Planlama

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Demography

Economic and Social Demography

City and Regional Planning

Regional Planning

Urban Planning and Development

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Karadeniz Technical University, -, Şehir ve Bölge Planlama

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0

0

Merzifon Kent Merkezinin Erişebilirliği: Yaya Ve Bisiklet Ulaşımı,

DEDEOĞLU S., BEYAZLI D.

26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Bursa, Turkey, pp.1

2019

2019

Bölge Kavramını İlişkili Bölge Bağlamında Yeniden Düşünmek

Dedeoğlu Özkan S., Beyazlı D.

19. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, Giresun, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.5-6

2019

2019

The Correlation Between National Socioeconomic Development Level And International Migration In Globalization

DEDEOĞLU ÖZKAN S., ÖZLÜ S., BEYAZLI D.

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1 Sustainable Development

2019

2019

Spatial Distribution And Cluster of External And Internal Immıgration In Turkey

ÖZLÜ S., DEDEOĞLU ÖZKAN S., BEYAZLI D.

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

2017

2017

Türkiye'deki Planlama Kuram ve Pratiğinde Kırsal Alan Planlamasının Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırması

SANCAR C., ÖKSÜZ A. M., BARUT M., DEDEOĞLU ÖZKAN S.

17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Burdur, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.93-108

2017

2017

Ulusal Gelir ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi Bağlamında Etkinlik Analizi: OECD Ülkeleri

DEDEOĞLU ÖZKAN S., YAKICI AYAN T.

18. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.163 Sustainable Development

2016

2016

STUDIO EXPERIENCES IN THE PROCESS OF PLANNING EDUCATION

DEDEOĞLU ÖZKAN S., ÖZLÜ S., BEYAZLI D.

World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 October 2016, pp.65

2015

2015

NUTS2 ve NUTS3 Bölge Birimlerinde Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Farklılaşmalarının Değerlendirilmesi

DEDEOĞLU S., BEYAZLI D.

15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama, Trabzon, Turkey, 3 - 05 December 2015, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Uluslararası Karşılaştırmalarla Türkiye’De Gelişmiişlik Düzeyi Tartışmaları

DEDEOĞLU S.

14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.1

Books & Book Chapters

2021

2021

KENTSEL MEKÂNI BİÇİMLENDİREN KENT İÇİ ULAŞIM KARARLARI: KANUNİ BULVARI

ÖZLÜ S., DEDEOĞLU ÖZKAN S.

in: DOĞU KARADENİZ YAPILI ÇEVRE TARTIŞMALARI, Beyazlı, Dilek, Editor, Livre de Lyon, pp.190-215, 2021

2021

2021

Spatial Distribution of Human Capital: The Case of Turkey

ÖZLÜ S., DEDEOĞLU ÖZKAN S., BEYAZLI D.

in: "Theories, Techniques, Strategies" For Spatial Planners & Designers Planning, Design, Applications, Özyavuz, Murat, Editor, Peter Lang, pp.277-294, 2021

2018

2018

Landscape Planning in Urban Design Competitions: The Case of Lüleburgaz Tosbağa Stream Recreational Area

ÖZKAN D. G., ÖZCAN E., DEDEOĞLU ÖZKAN S., AKYOL D.

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov I., Strauss E.,Gad A.A.,Curebal A. , Eds., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa,, Sofia, pp.96-107, 2018

2017

2017

Regional Planning Studies in Turkey and their Comparison in the Context of Sustainability

AKYOL D., DEDEOĞLU ÖZKAN S.

in: ECOLOGY PLANNING and DESIGN, Koleva I. Duman Y Ü. Benaabidate L.,, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.327-341, 2017

2015

2015

Understanding/Interpreting Social Structure Of Rural Settlements Using Participatory Techniques

ÖZLÜ S., DEDEOĞLU S., BEYAZLI D.

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa, Adela Elena / Arslan, Hasan / Icbay, Mehmet Ali / Butvilas, Tomas, Editor, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp.303-312, 2015

2015

2015

Understanding/Interpreting Social Structure of Rural Settlements Using Participatory Techniques

ÖZLÜ S., DEDEOĞLU S., BEYAZLI D.

in: Contextual Approaches in Sociology, Adela Elena /Arslan, Hasan/ Icbay, Mehmet Ali/Butvilas, Tomas, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.303-312, 2015

Supported Projects

2022 - Continues

2022 - Continues

TRABZONDA GÖÇMENLERİN İKAMETGAH TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

BEYAZLI D. (Executive), DEDEOĞLU ÖZKAN S., ÖZEN TURAN S., EMİNOĞLU A., ÖZLÜ S.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Bölge Bilimi Türk Milli Komistesi (BBTMK)

Member

Tasks In Event Organizations

Kasım 2019

Kasım 2019

Trabzon Şehircilik Şurası

Workshop Organization

Erbay M., DEDEOĞLU ÖZKAN S.
Trabzon, Turkey

Aralık 2015

Aralık 2015

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi

Scientific Congress

Dedeoğlu Özkan S.
Turkey

Kasım 2015

Kasım 2015

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu

Scientific Congress

Dedeoğlu Özkan S.
Turkey

Awards

June 2022

June 2022

İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

İstanbul Fatih BelediyesiCitations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 1

Scientific Research / Working Group Memberships

2017 - Continues

2017 - Continues

ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

http://www.ktu.edu.tr/cevreuam

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey