Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Etik İhlalleri Bildirme Niyeti Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Akademik Personel Üzerinde İnceleme

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.114-148, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Aile İşletmeleri Kurucularının ve Aile Değerlerinin Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisi: Trabzon Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.14, pp.491-516, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Yaratıcılığı Belirleyen Faktörler Arası Yapısal İlişkiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Liderlerin Sahip Oldukları Duygusal Zekanın Örgütsel Yaratıcılık Üzerine Etkileri: Bir Model Önerisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.247-264, 2006 (Other Refereed National Journals)

Değişim Sürecinde Organizasyonel Süreklilik

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlamanın Yeri

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.14, no.2, pp.29-32, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aile İşletmelerinde Başarılı Bir Devir Sürecinin Planlanması: NEXT Projesi

5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2012, pp.245-258

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Hastane İşletmelerini Etkileyen Uygulamalarının Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Sağlık İdarecileri Derneği Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.211-221

Hastane İşletmelerinde Müşteri Hasta Beklentileri Araştırması

2. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005

Türk Toplumuna ve Liderlik Davranışlarına İlişkin Kültürel Bir Çözümleme

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.521-537

Örgütün Gölgesinde: Türk Toplumunun Yönetsel Eğilimleri

11. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.1023-1031

Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirliği Üzerine Heuristic (Sezgisel) Bir Araştırma

10. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 May 2002, pp.40-56

21. Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Türk Yöneticilerin Bakış Açısı

10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 25 May 2002, pp.3-19

Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlama Yönlü Faaliyetlerin Organizasyonu

VI. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2001, pp.331

Books & Book Chapters

Pazarlama Fonksiyonu

in: İşletme, Editörsüz, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.349-397, 2019

Yönetim Fonksiyonu

in: İşletme, Editörsüz, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.173-240, 2019