Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Hastane İşletmelerini Etkileyen Uygulamalarının Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Sağlık İdarecileri Derneği Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.211-221

Hastane İşletmelerinde Müşteri Hasta Beklentileri Araştırması

2. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005

Türk Toplumuna ve Liderlik Davranışlarına İlişkin Kültürel Bir Çözümleme

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.521-537

Örgütün Gölgesinde: Türk Toplumunun Yönetsel Eğilimleri

11. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.1023-1031

Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirliği Üzerine Heuristic (Sezgisel) Bir Araştırma

10. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 May 2002, pp.40-56

21. Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Türk Yöneticilerin Bakış Açısı

10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 25 May 2002, pp.3-19

Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlama Yönlü Faaliyetlerin Organizasyonu

VI. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2001, pp.331

Books & Book Chapters

Pazarlama Fonksiyonu

in: İşletme, Editörsüz, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.349-397, 2019

Yönetim Fonksiyonu

in: İşletme, Editörsüz, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.173-240, 2019

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

27

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

35

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals