Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

  • 2017 - 2018 Ar-Ge Mühendisi

    Eti Bakır A.Ş., Ar-Ge, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Departmanı