Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arsenic removal from groundwater in Kütahya, Turkey, by novel calcined modified hydrotalcite.

Environmental geochemistry and health, cilt.42, ss.1335-1345, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalsinasyonun Mg-Fe Hidrotalsit (FeHT) Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Konya mühendislik bilimleri dergisi (Online), cilt.8, ss.318-327, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Thermodynamic Parameters for the Adsorption of Arsenic from Water on Modified Hydrotalcite

IMPC-EURASIA 2019-Regional Mineral Processing Conference organised under the auspices of the International Mineral Processing Council, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.821-826

Birlikte Çöktürme Yöntemi İle Yüksek Yüzey Alanlı Çift Tabakalı Hidroksit Üretiminin Araştırılması

International Black Sea Mining and Tunnneling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.471-477

Removal of arsenic from borous water

15 th. International Mineral Processing Symposium (IMPS), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.296-303

Removal of arsenic from borous water by processed pyrite ash

15 th. International Mineral Processing Symposium (IMPS), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.304-312