Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti, Türkiye

 • 1989 - 1994 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Hero 642 Yönteminin Klasik bir Kök Kanalı Şekillendirme Yöntemiyle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi

 • 2019Deney Hayvanları Kullanım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı

 • 2014İleri Yaşam Desteği Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜ Farabi Hastanesi Başhekmiliği

 • 2014TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK

 • 2013Endodontic Training Program; Modern Endodontics-Reciproc-Guttafusion

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , VDW

 • 2011Eğitim Formasyonu (Eğiticilerin Eğitimi) Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı

 • 2011Waterlase Er, Cr: YSGG and Diode Laser Certication Training Course

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , World Clinical Laser Institute

 • 2008Klinik Çalışmalarda Stereolojik Yöntemler Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Stereoloji Derneği