Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bond Strength of Calcium Silicate-Based Sealers to Dentine Dried with Different Techniques

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.23, sa.4, ss.373-376, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of influence of different manufacturing methods on the cleaning efficiency of rotary nickeltitanium files

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.76, sa.3, ss.231-236, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An in vitro comparison of apically extruded debris using three rotary nickel-titanium instruments

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.5, sa.3, ss.121-125, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of smear layer and root-end cavity thickness on apical sealing ability of MTA as a root-end filling material: A bacterial leakage study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.109, sa.1, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of the sealing ability of three filling techniques in canals shaped with two different rotary systems: A bacterial leakage study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.108, sa.3, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The evaluation of the influence of using MTA in teeth with post indication on the apical sealing ability

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.108, sa.3, ss.471-474, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of horizontal root fractures using a triple antibiotic paste and mineral trioxide aggregate: A case report

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.108, sa.1, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Apical Filling after Root Canal Filling by 2 Different Techniques

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.75, sa.3, ss.201-205, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the Radiopacity of New Root Canal Paste/Sealers by Digital Radiography

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.34, sa.11, ss.1388-1390, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the sealing of different dentin bonding adhesives in root-end cavities: a bacterial leakage study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.106, sa.1, ss.152-158, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparative study of removal of current endodontic fillings

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.34, sa.3, ss.326-329, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of three rotary NiTi instruments in removing gutta-percha from root canals

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.41, sa.3, ss.191-196, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prosthodontic and endodontic management of a patient with skeletal Class III malocclusion: A clinical report

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.18, sa.2, ss.163-164, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of silver ion surface coating on antimicrobial and cutting efficiencies of nickel-titanium rotary files

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.21, sa.1, ss.26-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neurotoxicity evaluation of three root canal sealers on cultured rat trigeminal ganglion neurons

Journal of Clinical and Experimental Dentistry, cilt.9, sa.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Management of a perio-endo lesion associated with palatogingival groove

Turkish Endodontic Journal, cilt.1, sa.1, ss.35-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radiographic evaluation of technical quality of root canal fillings made by dental students

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.36, sa.1, ss.25-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, sa.1, ss.25-31, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travma sonrası maksiller sinüsteki kök parçasının iki yıllık takibi

Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics, cilt.5, sa.2, ss.47-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Different treatment approaches in a multiple dental traumatic injury: a case report

JOURNAL OF RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.1, sa.3, ss.90-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coronal microleakage of various temporary fillings in standardized endodontic access cavities

CLİNİCAL DENTİSTRY AND RESEARCH, cilt.37, sa.2, ss.23-28, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fracture resistance of retreated roots using different retreatment systems

EUROPEAN JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.5, sa.4, ss.387-392, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç distal kanallı mandibular birinci büyükazı: bir olgu sunumu

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.324-327, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of passive ultrasonic irrigation on apical extrusion of irrigating solution

EUROPEAN JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.2, sa.3, ss.198-203, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek kök ve tek kanala sahip molar dişler: Olgu bildirimi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.83-85, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üç farklı ağartma ajanının klinik etkinliği: iki olgu sunumu

Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.35-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cleaning effectiveness of Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand files

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, cilt.10, ss.165-168, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Repair of untreated horizontal root fracture: a case report

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.47-49, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endodontik tedavi ve operatif işlemlerde rubber dam kullanım oranlarının değişik parametrelere göre karşılaştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.3-6, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Direct kompozit rezin restorasyonları (4 Olgu Sunumu)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, ss.169-173, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kök kanal preparasyonunda kullanılan kanal aletlerinin gelişim süreci

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.47-53, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üç farklı döner alet sisteminin apikalden itilen yıkama solüsyonu ve debris yönünden karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.16, ss.33-36, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rezin kompozitlerin polimerizasyonunda LED ışık kaynaklarının etkinliğinin incelenmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.25-30, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endodontik tedavi sırasında kök kanal aletinin kazara yutulması (Olgu Bildirimi)

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.50-52, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Renklenmiş devital dişlerin walking bleach tekniğiyle ağartılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.83-89, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Halitozisin tanımı, sınıflaması ve tedavi yaklaşımları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, ss.65-73, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kalsiyum silikat esaslı kök kanal patlarının fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.1-2

Nekrotik pulpalı immatür daimi dişlerin rejeneratif endodontik tedavisi: iki olgu sunumu

Anadolu Zirvesi 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi , Diyarbakır, Türkiye, 25 - 26 Temmuz 2020, ss.23-24 Creative Commons License

Dual Rinse HEDP’nin smear tabakasini uzaklaştirma etkinliği: In vitro karşilaştirmali çalişma

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.460-461 Creative Commons License

The Evaluation of Debris Extruded Apically Using Continuous Rotation, Reciprocation, or Adaptive Motion in the Removal of Root Canal Filling Materia

The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.15

The Evaluation of Debris Extruded Apically Using Continuous Rotation, Reciprocation, or Adaptive Motion in the Removal of Root Canal Filling Material

The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.249

Evaluation of Root Canal Disinfection Performances of a Photoactivated Disinfection Method and Two Different Irrigation Solutions Activated by Er,Cr: Ysgg Laser or an Ultrasonic System

The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.8

Kök gelişimi tamamlanmış avülse 2 santral dişin gecikmiş replantasyonu: olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Sempozyumu, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.1-2

Ağız dışında 3 saat kalmış bir dişin replantasyonu: Olgu Bildirimi

6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015, ss.122

Neurotoxicity of various endodontic sealers on cultured rat TG neurons

7th International Association for Dental Research/Pan European Regional Congress, Dubrovnik, Hırvatistan, 10 - 13 Eylül 2014, ss.1

Neurotoxic effects of root-canal-sealers with different compounds on rat-sciatic-nerves

46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), Florence, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013, ss.1

Neurotoxic Effects of Root-Canal-Sealers with Different Compounds on Rat-Sciatic-Nerves.

46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research with the Scandinavian Division, Florence, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013, ss.484

Antimicrobial and cutting efficiencies of surface coated rotary root canal instruments

CED-IADR 2013 46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research with the Scandinavian Division, Florence, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013, ss.1

Tip 3 Dens İnvaginatusun konservatif tedavisi: Olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1

A comparative study of cleaning efficacy of different endodontic irrigation methods and Er,Cr:YSGG lazer irradiation

18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Üsküp, Makedonya, 25 - 28 Nisan 2013, ss.1

Mineral Trioxide Aggregate’e Self-Adhering kompozitlerin bağlanma dayanımı

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Eylül 2012, ss.1

Bond strength of self-adhering composite bound to Mineral Trioxide Aggregate

XVII. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

Epileptiform aktivite oluşturulmuş ratlarda dişin elektrik stimülasyonunun olası etkileri.

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2012, ss.114-115

A complicated dental traumatic injury including the maxillary anterior region: a case report

Proceedings of the 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romanya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.200

The effect of rotary NiTi instrument fracture on outcome of endodontic treatment

10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

Management of dens invaginatus and internal resorption using a nunsurgical endodontic treatment: a case report.

10th International Congress of the Turkısh Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

In vitro study to compare the coronal seal ability of temporary materials used in endodontics

10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

Surgical management of inferior alveolar nerve injury due to overfilling of a root canal sealer

XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Bruges, Belçika, 14 - 18 Eylül 2010, ss.1

Endodontic management of a patient with multiple periapical lesion

14th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Varna, Bulgaristan, 6 - 09 Eylül 2009, ss.1

Apikal kök rezorpsiyonu olan dişlerin endodontik tedavisi 2 olgu sunumu

TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 05 Temmuz 2008

Apikal kök rezorpsiyonu olan dişlerin endodontik tedavisi: İki olgu sunumu

TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 30 Haziran - 05 Temmuz 2008

Üç köklü üst birinci küçükazı dişlerin endodontik tedavisi: 5-olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Apikal ekstrüzyonda pasif ultrasonik irrigasyonun etkisinin incelenmesi

Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Comparison of the sealing of different dentine bonding adhesives as root-end filling materials: a bacterial leakage study

13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2007, ss.1

Mandibular first molar with three distal root canals: A case report

13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2007, ss.1

Geleneksel Anestezi Tekniğiyle Wand ın Karşılaştırılması

Türk Diş Hekimleri Birliği 14. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Haziran 2007

Geleneksel anestezi tekniği ile Wand’ın karşılaştırılması

TDB 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 11 - 16 Haziran 2007

Efficacy of different rotary instruments for gutta-percha removal

12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2007, ss.1

Üç farklı intrakoronal ağartma ajanının etkinliği: İki olgu sunumu

6. Uluslararası Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2006

İntrakoronal Bleaching Ajanlarının Klinik Olarak Karşılaştırılması

Türk Diş Hekimleri Birliği, 13. Uluslararası Kongresi, Samsun, Türkiye, 19 - 24 Haziran 2006

İntrakoronal bleaching ajanlarının kliniksel karşılaştırılması

TDB 13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 19 Haziran 2006 - 24 Haziran 2009

Üç farklı döner alet sisteminin apikalden itilen yıkama solüsyonu ve debris miktarı yönünden karşılaştırılması

Ege Üniviversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.1

Prosthetic and endodontic treatment of a patient with skeletal class III malocclusion: A clinical report

28th Annual Conference of European Prosthodontic Association, Aydın, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004, ss.1

Bazı kök kanal dolgu patlarının hacimsel değişimlerinin incelenmesi

Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2004

Bazı kök kanal dolgu patlarının radyopaklık özelliklerinin incelenmesi

Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2004

5.25’lik NaOCl solüsyonunun periapikal dokulara enjeksiyonu (Bir olgu nedeniyle)

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2002