Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Removal of arsenic from water using copper slag

JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, vol.120, no.5, pp.313-318, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Removal of Dissolved Arsenic by Pyrite Ash Waste

MINE WATER AND THE ENVIRONMENT, vol.36, no.2, pp.255-263, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Optimization of arsenic removal from pyrite ash by NaOH leaching using central composite design

DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.57, no.18, pp.8575-8582, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Arsenic removal from aqueous solutions with Fe-hydrotalcite supported magnetite nanoparticle

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, vol.20, no.2, pp.732-738, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Adsorption of Arsenic from Borated Water Using Mg-Fe-Hydrotalcite (FeHT)

EKOLOJI, vol.21, no.84, pp.98-106, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Adsorptive removal of arsenite from water using nanomagnetite

DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.24, pp.302-307, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Adsorption of As(V) from Water Using Nanomagnetite

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.136, no.4, pp.399-404, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Adsorption of As(III) from Water Using Mg-Fe-Hydrotalcite (FeHT)

EKOLOJI, vol.19, no.74, pp.77-88, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Adsorption of As(V) from water using Mg-Fe-based hydrotalcite (FeHT)

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.171, pp.665-670, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kalsinasyonun Mg-Fe Hidrotalsit (FeHT) Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Konya mühendislik bilimleri dergisi (Online), vol.8, no.2, pp.318-327, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Merkezi Kompozit Tasarımı Kullanılarak Bakır Cürufundan ArsenikLiçinin İncelenmesiInvestigation of Arsenic Leaching From Copper Slag by Using CentralComposite Design

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.37, no.3, pp.193-202, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çift Tabakalı Hidroksit’ler (ÇTH) ve Arsenik giderimindeki uygulamaları

Kibited, vol.1, no.4, pp.39-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

İnce Öğütme Teknolojisinde Karıştırmalı Ortam Değirmenleri ve Cevher Hazırlamadaki Uygulamaları

Yerbilimleri Dergisi, vol.221, no.2, pp.61-73, 2008 (National Refreed University Journal)

Yomra Kayabaşı Masif Cu Zn Cevherinden Flotasyon İle Cu Konsantresi Üretiminin Araştırılması

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.15, pp.57-64, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kayabaşı Masif Bakır Cevherinin Ferik Sülfat Liçi

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, vol.20, no.2, pp.63-69, 2007 (Other Refereed National Journals)

KNELSON SANTRFÜJ GRAVTE AYIRICISIYLAMASTRA GÜMÜSHANE CEVHERNDENALTIN KAZANIMI

istanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.175-182, 2007 (Other Refereed National Journals)

Knelson santrifüj gravite ayırıcısıyla Mastra Gümüşhane cevherinden altın kazanımı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi (İstanbul Yerbilimleri Dergisi), vol.19, no.2, pp.175-182, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Thermodynamic Parameters for the Adsorption of Arsenic from Water on Modified Hydrotalcite

IMPC-EURASIA 2019-Regional Mineral Processing Conference organised under the auspices of the International Mineral Processing Council, Antalya, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.821-826

Investigation of Production of the High Surface Area Double Layer Hydroxide with Co Precipitation Methods

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.471-477

Investigation of Production of the High Surface Area Double Layer Hydoxide with Co Precipitation Methods

International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.471-477

Birlikte Çöktürme Yöntemi İle Yüksek Yüzey Alanlı Çift Tabakalı Hidroksit Üretiminin Araştırılması

International Black Sea Mining and Tunnneling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.471-477

Removal of arsenic from borous water

15 th. International Mineral Processing Symposium (IMPS), İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.296-303

Removal of Arsenate from Borous Water

XVth International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.296-303

Removal of arsenic from borous water by processed pyrite ash

15 th. International Mineral Processing Symposium (IMPS), İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.304-312

Assessment of Environmental Impact Potential of Various Metallurgical Wastes

Proceeding of the 23.th Int. Mining Congress and exhibition of Turkey, 16 - 19 May 2013 Sustainable Development identifier

Farklı Metalurjik Atıkların Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

23rd International Mining Congress& Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.1883-1891

Hidrotalsit (FeHT) Kullanarak Sulardan Arsenik Uzaklaştırılması

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.704-714

Nanomanyetit Kullanarak Sulardan As V Uzaklaştırılması

23.th Int. Mining Congress and Fair of Turkey, 6 - 08 May 2009

Arsenik ve Çevre

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarını Değerlendirme Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 September 2006

İkincil Bakır Sülfidlerin Kovellin Kalkozin Flotasyon ile Zenginleştirilmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarını Değerlendirme Sempozyumu., Turkey, 14 - 16 September 2006

Asidik Ferrik Sülfat İle İkincil Bakır Sülfidlerin CuS ve Cu2S Liçi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarını Değerlendirme Sempozyumu., Turkey, 14 - 16 September 2006

Yığın Liçi Çözeltisinden Sementasyon ile Bakır Kazanımı Uygulaması Helva Madeni Bayburt

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarını Değerlendirme Sempozyumu., Turkey, 14 - 16 September 2006

Erzurum Şenkaya Turnalı Opali ve Ekonomik Geleceği

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarını Değerlendirme Sempozyumu., Turkey, 14 - 16 September 2006

Doğu Karadeniz Bölgesi Akikleri ve Özellikleri

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarını Değerlendirme Sempozyumu., Turkey, 14 - 16 September 2006

The investigation of gold and silver recovery from Akoluk Ordu Turkey ore

International Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM, 12 - 16 June 2006, vol.6, pp.251-258

Concentration of Kayabaşı Trabzon Turkey Cu Zn Ore by Flotation

In International Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria, 13 - 17 June 2005 identifier

Mineralogical Examination and Acidic Ferric Leaching of Kayabaşı Trabzon Massive Sulphide Ore

Proc. of the 19th Int. Mining Congress and Fair of Turkey, IMCET, İzmir, Turkey, 9 - 12 June 2005