Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Dere Islahı mı?

Yeşil Dünya, vol.57, no.3, pp.56-65, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Analysis of Ca, K and Fe Element in Some Medicinal and Aromatic Plants and Fungal Specimens Growing in Ordu (Mesudiye ve Kabadüz) Plateaus

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, vol.8, no.3, pp.694-697, 2020 (Other Refereed National Journals)

Cohort structures of high mountain forests in northeast Turkey: Case study of Kavron Valley

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.18, no.1, pp.11-21, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Balıkesir-Burhaniye yöresi fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında bazı fizyografik etmenlerle çap, boy ve kozalak özellikleri arasındaki ilişkiler

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.218-227, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yüksek Dağ Ormanı Kavramının Farklı Bir Bakış Açısıyla Analizi: Fırtına Vadisi Örneği

Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.191-198, 2014 (International Refereed University Journal)

Fırtına Vadisi Yüksek Dağ Ormanlarında Stabilite ve Meşcere Değeri

Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, vol.13, no.1, pp.117-128, 2013 (International Refereed University Journal)

Examining Some Functional Characteristics in Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) Stands in Turkey

Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, vol.11, no.2, pp.209-218, 2011 (International Refereed University Journal)

Ladin Sempozyumu Trabzon’da Yapıldı

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.43, no.1, pp.37-38, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Effects of The Different Treatments on The Rooting Ability of The Semi Hardwood Cuttings of the Kiwifruit (Actinidia deliciosa A.chev)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.28, no.3, pp.195-201, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of H2SO4, KNO3 and GA3 Treatments on Germination of Caper (Capparis ovata Desf) Seeds

Pakistan Journal of Biological Science, vol.7, no.6, pp.879-882, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of IBA and Cutting Dates on the Rooting Ability of Semi Hardwood Kiwifruit Actinidia deliciosa A Chev Cutting

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.28, no.3, pp.195-201, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Stratification and Chemical Treatments on Germination of Caper (Capparis ovata Desf.) Seeds

Agricoltura Mediterranea, vol.134, no.2, pp.101-106, 2004 (International Refereed University Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Tesis Edilen Larix ssp. Orijin Denemelerinin Oniki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, vol.53, no.2, pp.97-111, 2002 (National Refreed University Journal)

In Vitro Plantlet Regeneration From Mature Embryos of Linden (Tilia platyphyllos Scop.) And Multiplication of Its Buds

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.25, no.3, pp.181-186, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genetic Analysis of Isoenzyme Variation in Cilician Fir (Abies cilicica Carr)

Research Bulletin, vol.51, pp.99-107, 2001 (International Refereed University Journal)

Influence of Differences in Transplanting Time and Seedling Size on Shoot Formation in Oriental Spruce

Research Bulletin (Science), Panjab University, vol.45, pp.49-53, 1995 (International Refereed University Journal)

Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC.)Embriyolarından İn Vitro Koşullarda Fidan Elde Edilmesi

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.19, pp.231-235, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Study on Success of Different Grafting Methods for Grafted Plant Production of Tilia platyphyllos

4 th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.27

Effects of Rooting Media, Genotype and IBA Treatment on Rooting of Adventitious Hardwood Stem Cuttings of Tilia platyphyllos

4 th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.26

Türkiye ormancılığında doğal varlıkların korunması: Anıt ağaç örneği.

1st International Turkish World Engineering and Science Congres, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.327

Effects of IBA on the Rooting Ability of Softwood Myrtle (Myrtus communis L.) Cuttings

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.312

Analysis of Sustainability in High Mountain Forests

Ecology Symposium (ECOLOGY 2017), Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.39

Classification Criteria of Old-Growth Forests

International Forestry Symposium 2016, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, vol.1, pp.90

KENT ORMANLARININ REKREASYONEL KULLANIMDAKİ İŞLEVLERİ VE PLANLANMASINDAKİ YAKLAŞIMLAR

2023’e DOĞRU 3. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU, Turkey, 26 - 29 November 2015

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımdaki İşlevleri ve Planlanmasındaki Yaklaşımlar

2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.277-288

Doğal Yaşlı ormanların Envanteri

2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.171-186

Kırsal peyzaj Öğelerinin Rekreatif Kullanımdaki Etkinliği ve Geliştirilmesi üzerine Görüş ve Düşünceler

2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.289-300

Rehabilitation of Burned Forest Area in Arid and Semi Arid Regions: Serik-Taşağıl Region Case

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, pp.68

Evaluation of Rehabilitation Action Plan (2006-2015) of Juniper Forests in Turkey

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, pp.28

Yenilenebilir Enerji Üretiminde Hızlı Gelişen Tür Endüstriyel Plantasyonların Rolü ve Geleceği

2023 e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2011, pp.175-184

Relationships Between Seed Collection Date Seed Viability and Seed Storage by Tetrazolium Testing in Acer cappadocicum Gleditsch.

The 1st International Symposium on Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, vol.1, pp.300-309

Effect of Different Seed Collection-Sowing Date and Sowing Media on Germination in The Caucasian Linden (Tilia rubra DC.).

The 1st International Symposium on Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, vol.1, pp.252-263

Kurak ve Yarıkurak Bölge Ağaçlandırmalarının Genel Değerlendirmesi

Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2006, vol.I, pp.33-41

Giresun Yöresinde Korunması Gereken Su Öğeleri

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 21 September 2005, pp.157-166

GİRESUN YÖRESİ ORMANLARINDA KORUNMASI GEREKEN SU ÖĞELERİ

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.157-165

Yüksek Dağlık Alanlardaki Ormanların Önemi ve Sürdürülebilirliği

1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 13 - 14 March 2005, vol.4, pp.1416-1420

Doğal Ormanlarda Silvikültür, Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilirlik

1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 13 - 14 March 2005, vol.2, pp.350-354

Yüksek Dağ Ormanlarının Yapısı Fonksiyonları Ekolojik ve Silvikültürel Temeller

Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 25 - 27 June 2002, pp.406-412

Yüksek Dağ Ormanlarının Yapısı, Fonksiyonları, Ekolojik ve Silvikültürel Temelleri

Türkiye Dağları I.Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 25 - 27 June 2002, pp.406-412

Alpin Kuşak Ağaçlandırmaları ve Doğu Karadeniz Bölgesi Uygulamaları İçin Yaklaşımlar

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, vol.II, pp.438-445

Establishment of the Stand Structures of Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link.) Stands by the Homogeneity Indexes

Third Balkan Scientific Conference, Study, conservation and utilisation of the forest resources, Sofia, Bulgaria, 2 - 06 October 2001, vol.1, pp.350-357

Functional Assessments of pure oriental Spruce (Picea orientalis L. Link.) Stands in the Giresun District of Turkey

Third Balkan Scientific Conference, Study, conservation and utilisation of the forest resources, Sofia, Bulgaria, 2 - 06 October 2001, vol.1, pp.358-368

Current Status of the Mountain Forests in Mediterranean Region of Turkey and Regenetation Problems

Le Deuxième Colloque International : Le Genévrier Thurifère (Juniperus thurifera L.) et les Forêts d’Altitude dans les Montagnes du Pourtour Méditerranéen, Marrakech, Morocco, 17 - 21 April 2001, pp.28

The Importance and The Location of the East Blacksea Region for Conservation of Forest Genetic Resources in Turkey

International Conference on Forest Ecosystems-Ecology, Conservation and Sustainable Management, Chengdu, Sichuan, China, 15 - 21 August 2000, pp.24

Utilizing The Oriental Spruce Forests According to Their Functions in Turkey

International Conference on Forest Ecosystems-Ecology, Conservation and Sustainable Management, Chengdu, Sichuan, China, 15 - 21 August 2000, pp.28

Silvicultural Evaluation and General Structure of Juniper Forests of Turkey

International Symposium on Management of Juniper Forests : Looknig for Methods, Techniques and Solutions, Osh, Kyrgyzstan, 6 - 11 August 2000, pp.112-117

Doğu Karadeniz Bölgesinin Hızlı Gelişen Türler Bakımından Potansiyeli ve Gelecekteki Uygulamalar İçin Bazı Öneriler

Wokshop, Hızlı Gelişen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak Çalışmalar, Ankara, Turkey, 8 - 09 December 1998, pp.233-238

Arvin Yöresi Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Çalışmalarının Gerçekleşme Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 1998, pp.379-384

Genetic Analysis of Isoenzyme in Cilicician Fir (Abies cilicica Barr.)

International Symposium In Situ Conservation of Plant Genetic Diversity, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 1996, pp.7

Doğu Ladininde Şaşırtma Zamanı Dikim Başarısı İlişkileri-5 Yıllık Sonuçlar

1.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 1995, vol.4, pp.134-141

Türkiyede Ağaç Islahının Amacı Yeni Politika ve İlkelerinin Belirlenmesi

1. Ormancılık Şurası, Ankara, Turkey, 1 - 05 November 1993, vol.1, pp.661-667

Other Publications