Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Trabzon Bahçecik Örneğinde Kentsel Dönüşüm Projesi ve Değişen Kent Çehresi

Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.258-270, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deprem Bölgelerinde Yerkabuğu Hareketlerinin İzlenmesi

HARİTA DERGİSİ, no.155, pp.52-63, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bütünleşik Yüzey Aği Ölçülerinin Değerlendirilmesi

Harita ve Kadastro Mühendisliği, no.78, pp.14-22, 1995 (Other Refereed National Journals)

Nirengi Noktalarına İlişkin Yükseklik Değerlerinin Belirlenmesindeki Sorunlar

Tapu ve Kadastro Dergisi, vol.6, no.14, pp.22-24, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye Yüzey Ağı Projesi Pilot Uygulaması

Tapu ve Kadastro Dergisi, vol.6, no.15, pp.30-32, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Ankara Sayısal Harita Yapımı Projesindeki Jeodezik Çalışmalar

Harita ve Kadastro Mühendisliği, no.75, pp.47-54, 1993 (Other Refereed National Journals)

Deformasyon Vektörünün İrdelenmesi ve Yorumu

Harita ve Kadastro Mühendisliği, pp.55-63, 1992 (Other Refereed National Journals)

Arazi Düzenlemeleri Konusunda Matematiksel Bir Yaklaşım

Harita ve Kadastro Mühendisliği, no.70, pp.5-14, 1991 (Other Refereed National Journals)

Yersel Yöntemlerle Ölçülen Jeodezik Ağların Üç Boyutlu Dengelenmesi

Harita ve Kadastro Mühendisliği, pp.23-29, 1991 (Other Refereed National Journals)

155 Sayılı Yasa ve Getirdiği Hükümler

Tapu ve Kadastro Dergisi, vol.3, no.9, pp.20-22, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Ağ Dengelemelerinde Kullanılan Bilgilerin Yaklaşık Hesabı ve Önemi

Tapu ve Kadastro Dergisi, vol.3, no.7, pp.43-45, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Alan Bölmeleri ve Sınır Düzeltmeleri

Harita ve Kadastro Mühendisliği, no.69, pp.31-41, 1991 (Other Refereed National Journals)

Ölçülerinin Araziye Uygulanamadığı Alanlardaki Sınır Uyuşmazlıkları

Tapu ve Kadastro Dergisi, vol.3, no.8, pp.27-29, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Ağ Dengeleme Programları

Harita ve Kadastro Mühendisliği, no.65, pp.46-49, 1989 (Other Refereed National Journals)

Üç Boyutlu Ağlarda Güven Elipsoidleri

HARİTA DERGİSİ, pp.22-29, 1987 (Other Refereed National Journals)

Trigonometrik Yükseklik Ağlarının Dengelemesi

HARİTA DERGİSİ, no.97, pp.11-30, 1986 (Other Refereed National Journals)

Mierlo Yöntemi ile Deformasyon Analizi

HARİTA DERGİSİ, no.95, pp.63-70, 1985 (Other Refereed National Journals)

Jeodezik Deformasyon Ölçmeleri ve Sonuçların Yorumu

Harita ve Kadastro Mühendisliği, pp.27-40, 1984 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Problems of vocational education in the light of expectations of labor market in Turkey

Concordia Project Grundtvig, Trabzon, Turkey, 16 - 17 November 2014, pp.58-66

Kent Silueti ve Kimliğiyle Trabzon

25. Uluslararasi Yapı ve Yaşam Kongresi Yaşanabilir Kentler, Bursa, Turkey, 28 - 30 March 2013, pp.447-464

Kentsel Dönüşüm Projesiyle Değişen Kent Çehresi ve TOKİ Uygulamaları

III. Konut Kurultayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 9 - 10 March 2012, pp.347-352

İKMEP Uygulanabilirliliği ve Trabzon Meslek Yüksekokulu Örneği

6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.124-130

Mesleki Eğitim, Meslek Yüksekokulları, İKMEP ve Harita Kadastro

13. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 21 April 2011, pp.385-398

Maden Sahalarında Kurulan Deformason Ağlarının İzlenmesi

Türkiye 8. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 19 - 23 March 2001, pp.44-54

Maden Sahalarında Kurulan Deformason Ağlarının Optimizasyonu

Türkiye 7. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 March 1999, pp.329-341

Monitoring Regional Earth Crustal Deformations by GPS and Terresial Observations

IUGG XXI. IAG Session and Presentation, Colorada, United States Of America, 2 - 14 July 1995, pp.1

Türkiye Yüzey Ağı Projesi; Uygulamalar, Sorunlar, Öneriler

Türkiye 4. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 February - 04 April 1993, pp.415-422

Dreidimensionale Deformationsuntersuchungen in Nord Anatolishen Verwerfungzone

İnternational Sypoziun on Earthduake Prognostics, Berlin, Germany, 24 - 29 July 1991, pp.259-268

İki Ölçü Kümesinin Bütünleştirilmesinde Uyuşumsuz Noktaların Sağlam Kestirim Yöntemi İle Ayıklanması

Türkiye III. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 1991, pp.450-465

Untersuchung von Erdkrustenbewegungen in Nord Anadolishen Verwerfunszone in der Turkei

İnternational Syposium on Earthquake Prognostics, Guangzhou, China, 16 - 20 October 1989, pp.249-258

Jeodezi Eğitim Öğretiminde Staj Faaliyetleri ve Sorunları

Türkiye II. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 February 1989, pp.811-816

İstanbul Sayısal Harita Yapım Projesindeki Jeodezik Çalışmalar

Türkiye II. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 February 1989, pp.35-48

Akyazi - Dokurcun Vadisinde Kurulan Jeodezik Ağda Yatay Kabuk Hareketlerinin Araştırılması

Türkiye I. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 February 1987, pp.293-303

Books & Book Chapters

Arazi Ölçmeleri

Ekin Yayıevi, Bursa, 2018

ARAZİ ÖLÇMELERİ

Ekin Yayınevi, Bursa, 2016

TEMEL HUKUK

Ekin Yayınevi, Bursa, 2015

JEODEZİK HESAP

Ktü Matbaası, Trabzon, 1990

Other Publications