Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Elektrik - Elektronikte Ölçme

 • Ön Lisans Arıza Analizi

 • Ön Lisans Ölçme Tekniği

 • Ön Lisans Alternatif Akım Devre Analizi

 • Ön Lisans Sarım Tekniği

 • Ön Lisans Ev Cihazları

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil - II

 • Ön Lisans Mesleki Yabancı Dil - I

 • Ön Lisans Sayısal Elektronik

 • Ön Lisans Elektronik - I

 • Ön Lisans Sayısal Tasarım

 • Ön Lisans Kontrol Sistemleri

 • Ön Lisans Mekatroniğin Temelleri

 • Ön Lisans Analog Elektronik

 • Ön Lisans Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Ön Lisans Elektronik - II