Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Line of Sight LoS Probability Prediction for Satellite and HAPs Communication in Trabzon Turkey

International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, cilt.4, sa.1, ss.155, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Leach and AHP Based Clustering Algorithm For Wireless Sensor Networks

5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'17), İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.591-594

LINE OF SIGHT LOS PROBABILITY PREDICTION FOR SATELLITE AND HAPS COMMUNICATION IN TRABZON TURKEY

International Conference on Advanced Technology and Science (ICAT), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.614-620

Pnömatik Sistem Uygulamaları

Çankaya Üniversitesi 4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, ss.638-643