Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Ekonomisi Açısından Benoit Hipotezinin Testi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.3, pp.823-839, 2020 (Other Refereed National Journals)

FAİZ DIŞI DENGENİN EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ÜZERİNEETKİSİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), vol.8, no.1, pp.1-33, 2016 (Other Refereed National Journals)

Faiz dışı dengenin ekonomik büyüme ve işsizlik üzerine etkisi

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Sendikalaşma ve Verimlilik Nedensellik Analizi

TİSK Akademi, vol.4, no.8, pp.22-41, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fisher Hipotezinin Testi Zayıf ve Güçlü Form

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.1-10, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

P-Star Modeli: Denge Fiyat Açığı Enflasyon İlişkisi

Ekonomik Yaklaşım, vol.16, no.56, pp.1-17, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma Oranı Arasındaki İlişki

İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.5, no.1, pp.17-27, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de işsizlik ve ekonomik Büyüme İlişkisi

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.281-290

Dışa Açıklık ve Enflasyon: Türkiye Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.291-300

Fiyat İstikrarı ve Geniş Para Arzına İlişkin Yüzde K-Kuralı: Türkiye Örneği

I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 10 - 12 October 2018, vol.1, pp.24-35

Bitcoin’de Fiyat-Hacim İlişkisi: Rolling Window Nedensellik Testi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.90-99

Türkiye Ekonomisinde İç ve Dış Fiyat Açıklarının Enflasyon Üzerindeki Etkileri

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.331-341

VELOCITY OF MONEY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN TURKEY

2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.424-431

Inflation-Output Tradeoff in Turkey: Kalman Filter Estimation

International Conference on Computational and Statistical Methods in Apllied Science, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.102

Dış Ticaret Açığının Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği, 2000-2016i

EYİ2017 XVIII Uluslararası Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 October 2017

Parasal Büyüklükler Altında Ekonomik Büyüme Oranın Tahmini: MİDAS Yaklaşımı

XVIII Uluslararası Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.137

Getiri Farkı Altında Ekonomik Büyüme Orannın Tahmini: Midas Yaklaşımı

The Fifth International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.313

Kısa Vadeli Politika Faizi İle Çekirdek Enflasyon Oranları Arasındaki Dinamikler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, vol.3, pp.876-898

Türkiye de Döviz Kuru İle Fiyatlar Genel Seviyesi Arasındaki Asimetrik İlişkiler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 April 2017, vol.3, pp.866-875

Geniş Tanımlı Para Talebi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.71

Beklenmeyen Parasal Büyüme ve Çıktı

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.70

Armey Eğrisi Türkiye Örneği

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.250-261

Türkiye de Boşanma Olgusunun Belirleyicileri

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.367

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki Nedensel İlişki

Xth International Statistics Days Conference, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.254-263

MIDAS Yöntemi ve GSYH Tahmini

10. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.392-397

Sosyo-ekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1-10

Sosyoekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Makro Veri Analizi

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1-10

Books & Book Chapters

Kripto Para Göstergeleriyle Varlık Puanları Arasındaki Dinamik İlişkiler:Bitcoin, Etherium ve Ripple Örneğ

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-I, Dilek Tandoğan Fatma Kolcu, Editor, Celepler, Trabzon, pp.81-114, 2020

Ramsey-Cass-Koopmans Ekonomik Büyüme Modeli Türkiye’deki Kurumsal Sektörler için Geçerli mi?

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-I, Dilek Tandoğan Fatma Kolcu, Editor, Celepler, Trabzon, pp.257-278, 2020

Ekonomik Büyüme Üzerinde Komşu İl Etkisi: Türkiye Örneği

in: İktisat Seçme Yazılar: Yatırım ve İstihdam Büyüme ve Kalkınma Enflasyon Dış Ticaret, Havvanur Feyza ERDEM Aykut BAŞOĞLU, Editor, Celepler Matbaacılık, Trabzon, pp.77-97, 2018

Uygulamalı Zaman Serisi

Celepler Matbaa ve Yayıncılık, Trabzon, 2017

Genel Ekonomi

Celepler Matbaacılık ve Yayıncılık, Trabzon, 2017

Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri: EViews Uygulamalı

Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2017

MİKRO İKTİSADA GİRİŞ

Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2015

Uygulamala İstatistik

Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2015

Para İkamesi (Dolarizasyon) ve Türkiye Örneği

in: Yaman Aşıkoğluna Armağan Kitap, Sermaye Piyasası Kurulu, Editor, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, pp.1-12, 1996