Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 International Conference on Recent Advances in Pure and Applide Mathematics 2018 / Performance Comparison of Fuzzy Clustering Approaches on Burn Region Detection

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 International Statistics Congress 2017 / Performance Comparison of the Distance Metrics in Fuzzy Clusterinf of Burn Images

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 International Statistics Congress 2017/ Determinin Unnecessary Test Orders in Biochemisrty Laboratories: A Case Study for Thyroid Hormone Test

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 2017/ Association Analysis Method for Determining Unnecessary Test Orders and Effective Use of HbA1c Test

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017/ Biyokimya Laboratuvarı Test İstemlerinin Etkin Kullanımının Birliktelik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 International Symposium on Aggregation on Bounded Lattices / Multi Decision of Determining The Location of Dominant Point in Digital Images by Multi Local Methods

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 9th international Statistics Day Symposium / Polygonal Approach In Determining 2d Confidence Region of Multimodal Distribution Function Using Monte Carlo Method

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 8. Uluslararası İstatistik Kongresi / Değiştirilmiş Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanılarak Yol Güzergahı Üzerinde Dağıtım Merkezlerinin Yerlerinin .Belirlenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 First International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium / Uyarlamalı Yüzdelik Kullanılarak Otomatik Not Sınıflandırma

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 First International Conference on Analysis and Applied Mathematics / Panoramic Image Mozaicing Using Multi-Object Artificial Bee Colony Optimization Algorithm

  Katılımcı

  Gümüşhane, Türkiye