Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yanık Görüntülerinin Bulanık Kümelenmesinde Uzaklık Ölçülerinin Başarımlarının Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.22, ss.639-647, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Performance Comparison of the Distance Metrics in Fuzzy Clustering of Burn Images

10th International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.111

Association Analysis Method for Determining Unnecessary Test Orders and Effective Use of HbA1C Test

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.244-245

Comparison of the Effect of Color Spaces in Fuzzy Clustering of Burn Images

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.192

Yanık Görüntülerinin Kümelenmesinde Bulanık Kümeleme Yaklaşımlarının Başarımlarının Ölçülmesi

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.24

Biyokimya Laboratuvarı Test İstemlerinin Etkin Kullanımının Birliktelik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.420

Multi Decision of Determining the Location of Dominant Point in Digital Images by Multi Local Methods

International Symposium on Aggregation on Bounded Lattices, Trabzon, Türkiye, 16 Haziran 2016 - 20 Haziran 2014, ss.35-36

Grade Classification Using Automatic Adaptive Percentile

First International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.214

Uyarlamalı Yüzdelik Kullanılarak Otomatik Not Sınıflandırma

First International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.214

Panaromic Image Mozaicing Using Multi-Object Artificial Bee Colony Optimization Algorithm

First International Conference on Analysis and Applied Mathemaics, Gümüşhane, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012, ss.119