Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Performance Evaluation of Distance Metrics on Fuzzy Clustering of Burn Images

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.22, no.65, pp.639-647, 2020 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yanık Görüntülerinin Kümelenmesinde Bulanık Kümeleme Yaklaşımının Başarımlarının Ölçülmesi

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.24

Performance Comparison of the Distance Metrics in Fuzzy Clustering of Burn Images

10th International Statistics Congress, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2017, pp.111

Comparison of the Effect of Color Spaces in Fuzzy Clustering of Burn Images

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.192

Association Analysis Method for Determining Unnecessary Test Orders and Effective Use of HbA1C Test

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.244-245

Biyokimya Laboratuvarı Test İstemlerinin Etkin Kullanımının Birliktelik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.420

Multi Decision of Determining the Location of Dominant Point in Digital Images by Multi Local Methods

International Symposium on Aggregation on Bounded Lattices, Trabzon, Turkey, 16 June 2016 - 20 June 2014, pp.35-36

Uyarlamalı Yüzdelik Kullanılarak Otomatik Not Sınıflandırma

First International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.214

Grade Classification Using Automatic Adaptive Percentile

First International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.214

Panaromic Image Mozaicing Using Multi-Object Artificial Bee Colony Optimization Algorithm

First International Conference on Analysis and Applied Mathemaics, Gümüşhane, Turkey, 18 - 21 October 2012, pp.119