Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A STUDY ON VISIBILITY ANALYSIS OF URBAN LANDMARKS: THE CASE OF HAGIA SOPHIA (AYASOFYA) IN TRABZON

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.29, no.1, pp.241-271, 2012 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Evaluation on the Relationship Between Religious Buildings and Urban Identity: The Case of Trabzon

İdealkent Dergisi, vol.11, no.31, pp.1856-1881, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tebriz ve İsfahan Örneklerinde Grand Bazaarlar

The Turkish Online Journal of Design, Art And Communication (TOJDAC), vol.10, no.3, pp.254-270, 2020 (International Refereed University Journal)

Farklı Bakış Açılarıyla Sürdürülebilir Mimarlık-Estetik İlişkisinin Kurulması

Mimarlık ve Yaşam, vol.5, no.1, pp.145-160, 2020 (National Refreed University Journal)

Evaluation of Lynch’s Qualities in Image Elements; In Campus Settlement Sample

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.2, pp.69-81, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dini Yapılar Örneğinde Mimarlıkta İhtişamın Fiziksel Boyutu

Yapı Dünyası, no.183, pp.44-51, 2011 (Other Refereed National Journals)

In The Context of Visual Pollution: Effects to Trabzon City Center Silhoutte

Asian Social Science, pp.99-109, 2011 (International Refereed University Journal)

Factors Affecting User Preferences in Urban Open Area: Meydan and Fatih Park Samples

International Journal of Academic Research, no.3, pp.177-187, 2011 (International Refereed University Journal)

Mimarlıkta İhtişamın Yüzbulduğu Biçimlenmeler

Yapı Dergisi, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, no.332, pp.46-53, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of the Educational Process to the Perception; Evaluation of the Urban Elements Relative to The Gestalt Theory

5th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER), Kyrenia, CYPRUS, 31 March - 02 April 2016, vol.3, pp.201-220 Creative Commons License identifier

Kamusal Mekân-Ergonomi İlişkisi: Trabzon Meydan Parkı Örneği

19. Ulusal Ergonomi Kongresi, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.198-209

Mimarlıkta İhtişamın Nedenler Bağlamında Sorgulanması

I. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2010, pp.203-208

Conservation Approaches in Urban Structure: Trabzon Historical City Center

1st. International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.313-325

Kültürel Süreklilik Bağlamında Muvakkithaneler: Trabzon Örneği

Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 21 - 22 May 2010, vol.., pp.269-283

Fotovoltaiklerin Yapı Yüzeylerinde Kullanım Alanları

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 October 2009 - 25 October 0209, pp.264-268

Türkiye'nin İlk Ekolojik Alışveriş Merkezi: Meydan

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 October 2009 - 25 October 0209, pp.252-256

Trabzon Hamamlarının Tipolojik ve Sosyal Yönden İncelenmesi

V. Uluslar arası Sinan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.335-342

Değişim ve Dönüşüm: Trabzon, Zağnos Vadisi Örneği

V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.335-342

Değişim Ve Dönüşüm: Trabzon, Zağnos Vadisi Örneği

V. Uluslar arası Sinan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.97-104