Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 2013'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 1oth International Beech Symposium

  Katılımcı

  Kastamonu, Türkiye

 • 2015 International Scientific Forum Rehabilitation and Restoration of Degraded Forest

  Katılımcı

  Astana, Kazakistan

Burslar

 • 2014 - Devam Ediyor 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca öğretim üyelerine sağlanan destek

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 24

h-indeksi (WOS): 3