Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, sa.26, ss.6007-6016, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

THE EFFECTS OF LAND USE CHANGE ON SOIL LOSS AND CARBON STOCK AMOUNTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.10, ss.6007-6016, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Analysis of release cutting effects on increment and growth in Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.36, sa.5, ss.1075-1082, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of release cutting effects on increment and growth in oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.36, ss.1075-1082, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Structure and development in subalpine pure oriental spruce stands in Turkey

AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, cilt.127, sa.3, ss.111-130, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Predicting soil erosion in oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) stands in Eastern black sea region of Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, sa.16, ss.2200-2214, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structure and Development in Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) Stands in Turkey

AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, cilt.127, sa.2, ss.111-130, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cohort structures of high mountain forests in northeast Turkey: Case study of Kavron Valley

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.18, sa.1, ss.11-21, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effects of different greenhouse media and hormones on Propagation by Cutting of Weigela floribunda and Spiraea x vanhouttei

Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, cilt.19, sa.1, ss.27-34, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüksek Dağ Ormanı kavramının farklı bir bakış açısı ile analizi: Fırtına Vadisi Örneği

Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, cilt.14, sa.2, ss.191-198, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüksek Dağ Ormanı Kavramının Farklı Bir Bakış Açısıyla Analizi: Fırtına Vadisi Örneği

Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.191-198, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fırtına Vadisi Yüksek Dağ Ormanlarında Stabilite ve Meşcere Değeri

Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, cilt.13, sa.1, ss.117-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fırtına Vadisi Yüksek Dağ Ormanlarında Stabilite ve Meşcere Değeri

Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, cilt.13, sa.1, ss.117-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fırtına Vadisi Yüksek Dağ Ormanlarında Stabilite ve Meşcere Değeri

Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.117-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüksek Dağ Ormanlarında Çığ Kontrolü

Kırsal Çevre Yıllığı’2008, cilt.1, ss.62-72, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayla Turizmi ve Erozyon İlişkisi

Kırsal Çevre Yıllığı’2007, cilt.1, ss.45-56, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Yüksek Dağ Ormanlarının Kavramsal Çerçevesi ve Silvikültürel Özellikleri

Kırsal Çevre Yıllığı’2006, cilt.1, ss.9-18, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Effects of The Different Treatments on The Rooting Ability of The Semi Hardwood Cuttings of the Kiwifruit (Actinidia deliciosa A.chev)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.28, sa.3, ss.195-201, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of IBA and Cutting Dates on the Rooting Ability of Semi Hardwood Kiwifruit Actinidia deliciosa A Chev Cutting

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.28, sa.3, ss.195-201, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Study on Success of Different Grafting Methods for Grafted Plant Production of Tilia platyphyllos

4 th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.27

An Evaluation of Artvin’s Monumental Trees

International Symposium Ecology 2018, 19 - 23 Haziran 2018

Türkiye ormancılığında doğal varlıkların korunması: Anıt ağaç örneği.

1st International Turkish World Engineering and Science Congres, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.327

Effects of IBA on the Rooting Ability of Softwood Myrtle (Myrtus communis L.) Cuttings

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.312

Role and Importance of Degraded Forests in Sustainable Natural Resource Management

Ecology Symposium (ECOLOGY 2017), Kayseri, Türkiye, 11 Mayıs - 13 Temmuz 2017, ss.293

Analysis of Sustainability in High Mountain Forests

Ecology Symposium (ECOLOGY 2017), Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.39

Classification Criteria of Old-Growth Forests

International Forestry Symposium 2016, Kastamonu, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016, cilt.1, ss.90

Relationship between Dead Trees and Ground Based Skidding Activities in Forest Management

International Forestry Symposium 2016, Kastamonu, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016, cilt.1, ss.251

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNDE TEK KAYNAK TÜR İÇİN ENVANTER YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

2023'E DOĞRU 3. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Kasım 2015, cilt.1, ss.107-118

Doğal Yaşlı ormanların Envanteri

2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Kasım 2015, ss.171-186

Odun Dışı Orman Ürünlerinde Tek Kaynak Tür İçin Envanter Yöntemlerinin Belirlenmesi

2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Kasım 2015, cilt.1, ss.107-118

REHABİLİTASYON ALANLARINDA KULLANILACAK ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakistan, 8 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.154

KURAK YARI KURAK ALANLARIN REHABİLİTASYONUNDA KULLANILACAK ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNÜ VEREN ODUNSU TAKSONLAR

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakistan, 8 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.97

Evaluation of Rehabilitation Action Plan (2006-2015) of Juniper Forests in Turkey

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakistan, 8 - 12 Haziran 2015, ss.28

The evaluation of the economic analysis on non-wood forest products to be used in the rehabilitation areas: The case of Turkey

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakistan, 8 - 12 Haziran 2015, cilt.1, sa.1, ss.154

Woody taxa that produce important non-wood forest products for rehabilitation in arid-semi arid region

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakistan, 8 - 12 Haziran 2015, cilt.1, sa.1, ss.97

Rehabilitation of Burned Forest Area in Arid and Semi Arid Regions: Serik-Taşağıl Region Case

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakistan, 8 - 12 Haziran 2015, ss.68

Ekosisteme Can Veren Zincirin Önemli Halkası Ölü Ağaçlar

2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.1, ss.423-440

Determining of Geograpihcal Variation of Stone Pine (Pinus pinea L.) by Seedling Characteristics

I.Uluslararası Türk-Japon Çevre ve Ormancılık Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.371-383

Determining The Morphological Variations of Cones and Seeds in Sampled Trees of Juniper (Juniperus excelsa Bieb.) Stands in Anamur-Mersin.

The 1st International Symposium on Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, cilt.1, ss.310-323

Structure Analysis In Mixed Stands Of Amanos Mountain: A Case Study Dörtyol

1st International Symposium On Turkish-Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, cilt.3, ss.1490-1491

Silvicultural View in High Mountain Ecosystems in Blacksea Region

Mountain Forests in a Changing World, Viyana, Avusturya, 2 - 04 Nisan 2008, cilt.1, sa.1, ss.53-54

Giresun Yöresinde Korunması Gereken Su Öğeleri

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2005, ss.157-166

GİRESUN YÖRESİ ORMANLARINDA KORUNMASI GEREKEN SU ÖĞELERİ

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2005, ss.157-165

Yüksek Dağlık Alanlardaki Ormanların Önemi ve Sürdürülebilirliği

1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Mart 2005, cilt.4, ss.1416-1420

Doğal Ormanlarda Silvikültür, Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilirlik

1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Mart 2005, cilt.2, ss.350-354

Supply Demand Relations of Wood and Importance of the Industrial Plantations in Turkey The Economics and Management of High Productivity Plantations

International IUFRO Meeting of the WP4.04.06 on Planning and Economics of Fast-Growing Plantation Forest, Lugo, İspanya, 27 - 30 Eylül 2004

Supply-Demand Relations of Wood and Importance of the Industrial Plantations in Turkey

International IUFRO Meeting of the WP4.04.06 on Planning and Economics of Fast-Growing Plantation Forest, Lugo, İspanya, 27 - 30 Eylül 2004, cilt.1, ss.1-7

Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Doğal Gençlikleri Üzerinde Bazı Ölçüm ve Değerlendirmeler

V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Trabzon, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2004, cilt.1, ss.31-35

Determining the Stand Structures of Natural Brutian Pine (Pinus brutia) in a Local Distribution Area in İnebolu District

Proceeding XXXI. International Forestry Students Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 15 Eylül 2003, cilt.1, ss.13-18

Relationship Between Runoff and Different Landuse Types

Proceeding XXXI. International Forestry Students Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 15 Eylül 2003, ss.32-40

Species Abundance and Tree Diameter Distribution Trends in the Forest of Kastamonu in Mid-Blacksea Region in Turkey

Decision Support for Multiple Purpose Forestry, Viyana, Avusturya, 23 - 25 Nisan 2003, cilt.1, sa.1, ss.61

Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Toprak Aşınımı (Erozyonu) ve Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılacak Türler

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, cilt.1, ss.55-66

Yüksek Dağ Ormanlarının Yapısı Fonksiyonları Ekolojik ve Silvikültürel Temeller

Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2002, ss.406-412

Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti, Korunması ve Ormancılık Açısından Önemi

Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2002, cilt.1, ss.401-405

Yüksek Dağ Ormanlarının Yapısı, Fonksiyonları, Ekolojik ve Silvikültürel Temelleri

Türkiye Dağları I.Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2002, ss.406-412

Functional Assessments of pure oriental Spruce (Picea orientalis L. Link.) Stands in the Giresun District of Turkey

Third Balkan Scientific Conference, Study, conservation and utilisation of the forest resources, Sofia, Bulgaristan, 2 - 06 Ekim 2001, cilt.1, ss.358-368

Establishment of the Stand Structures of Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link.) Stands by the Homogeneity Indexes

Third Balkan Scientific Conference, Study, conservation and utilisation of the forest resources, Sofia, Bulgaristan, 2 - 06 Ekim 2001, cilt.1, ss.350-357

Current Status of the Mountain Forests in Mediterranean Region of Turkey and Regenetation Problems

Le Deuxième Colloque International : Le Genévrier Thurifère (Juniperus thurifera L.) et les Forêts d’Altitude dans les Montagnes du Pourtour Méditerranéen, Marrakech, Fas, 17 - 21 Nisan 2001, ss.28

Utilizing The Oriental Spruce Forests According to Their Functions in Turkey

International Conference on Forest Ecosystems-Ecology, Conservation and Sustainable Management, Chengdu, Sichuan, Çin, 15 - 21 Ağustos 2000, ss.28

Kitap & Kitap Bölümleri

Income-Generating Woody Taxa Used for Afforestation in Arid-Semi Arid Region: The Case of Turkey

Current Trends in Science and Landscape Management, Efe R., Zencikıran M., Wendt J.A., Tumsavaş Z., Ünal H., Borisova B., Editör, Sofia St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.625-636, 2017

Income-Generating Woody Taxa Used for Afforestation inArid-Semi Arid Region: The Case of Turkey

Current Trends in Science and Landscape Management, EFE Recep, ZENCIRKIRAN Murat, WENDT Jan A.,, TUMSAVAS Zeynal, UNAL Halil, BORISOVA Bilyana, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.625-636, 2017

Income-Generating Woody Taxa Used for Afforestation in Arid-Semi Arid Region: The Case of Turkey.

Current Trends in Science and Landscape Management., Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, ss.625-636, 2017