Araştırma Alanları

 • İnşaat Mühendisliği

 • Hidrolik

 • Kıyı Kumlanması

 • Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji

 • Su Kaynaklarının Planlanması, Tasarımı ve Yönetimi

 • Hidrolik Yapılar

 • Kıyı Alanları Yönetimi

 • Kıyı Yapılarının Tasarımı

 • Atıksu ve Yağmur Suyu Altyapı Tesisleri

 • Kıyı ve Liman Mühendisliği

 • Mühendislik ve Teknoloji