Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting temporal rate coefficient of bar volume using hybrid artificial intelligence approaches

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.23, ss.596-604, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of shoaling of coastal fishery structures in the Eastern Black Sea coasts

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, ss.843-852, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Regionalisation of discharges having certain exceedance probabilities and Eastern Black Sea Basin sample

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, ss.335-342, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural network for estimation of harbor oscillation in a cargo harbor basin

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.25, ss.95-103, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of big floods in the Eastern Black Sea Basin of Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.185, ss.797-814, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Artificial neural networks for estimation of temporal rate coefficient of equilibrium bar volume

INDIAN JOURNAL OF GEO-MARINE SCIENCES, cilt.41, ss.45-55, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reevaluation of Turkey's hydropower potential and electric energy demand

ENERGY POLICY, cilt.36, ss.3374-3382, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Coupled longshore and cross-shore models for beach nourishment evolution at laboratory scale

JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING, cilt.134, ss.30-39, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Renewable energy sources in the European Union: Markets and capacity

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.2, ss.19-29, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of hydropower in meeting Turkey's electric energy demand

ENERGY POLICY, cilt.34, ss.3093-3103, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Small hydropower plants as a new and renewable energy source

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.1, ss.279-290, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of T-shape groin parameters on beach accretion

OCEAN ENGINEERING, cilt.33, ss.382-403, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Coastal erosion in Eastern Black Sea Region, Turkey: Reply

COASTAL ENGINEERING, cilt.30, ss.303-304, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Coastal erosion in Eastern Black Sea Region, Turkey

COASTAL ENGINEERING, cilt.26, ss.225-239, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EFFECTS OF BREAKWATER PARAMETERS ON SHOALING OF FISHERY HARBORS

JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING-ASCE, cilt.121, ss.13-22, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ SEYHAN HAVZASI’NDA TAŞKIN ÖTELENMESİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ANALİZİ

Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.2, ss.129-137, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Balıkçı Barınaklarında Biriken ve Sığlaşmaya Neden Olan Sedimentin Granülometrik Analizi

Türk Hidrolik Dergisi / Turkish Journal of Hydraulic, cilt.3, ss.7-13, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ANALYSIS OF THE PRECIPITATION INTENSITY VALUES OF VARIOUS DURATIONS IN TRABZON PROVINCE OF TURKEY BY SEN'S INNOVATIVE TREND METHOD

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.37, ss.241-250, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yağış-Akış Modellemesinde Optimum Yapay Sinir Ağı Yapısının Araştırılması

Türk Hidrolik Dergisi/Turkish Journal of Hydraulic Türk, cilt.2, ss.31-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğu Karadeniz Kıyılarında T Mahmuzların Kıyıya Etkileri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.1-9, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Tabiat ve İnsan Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi

Tabiat ve İnsan Dergisi, ss.45-49, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz Sahil Yolu: Kıyı Açısından Değerlendirme ve Bazı Öneriler

Teknik Eleman, Teknik Elemanlar Derneği (TEK-DER) Trabzon Şubesi Başkanlığı, ss.18-21, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölgesi Yerleşim Birimleri ve Tarım Alanlarında Taşkın Kontrol Çalışmaları

Tabiat ve İnsan Dergisi, ss.64-67, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Su Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi

Türk Sucul Yaşam Dergisi, ss.229-234, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz Sahil Yolu’nun Kıyı Açısından Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Tabiat ve İnsan Dergisi, ss.10-16, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Orman Kaynakları-Su İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Tabiat ve İnsan Dergisi, ss.2-8, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Erozyonların Son Gelişmelerle Yeniden Analizi

Tabiat ve İnsan Dergisi, ss.2-8, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıyı Koruma Yapıları

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, Deniz Yapıları Özel Sayısı, ss.37-39, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Kıyılarında Deniz Erozyonu ve Plajların Kaybolması

Türk-İnşa Dergisi, cilt.6, ss.33-35, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15 Kasım 1992 Fırtınasının Hopa Limanı’na Etkileri

İMO Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, ss.25-26, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regularisation des Oueds et Utilisation des Gabions pour la Protection

Construire, Revue du Batiment, Travaux-Publics et Hydraulique, cilt.6, ss.28-33, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Ekonomisi ve Çevre Koruması

Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.26-27, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akarsularda Sediment Hareketinin Başlangıç Şartlarını Belirlemek İçin Bir Yöntem

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi İnşaat Mühendisliği Seksiyonu, ss.78-94, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Balıkçı Barınaklarının Dolma Sorunu ve Doğu Karadeniz Örneği

İMO Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, cilt.2, ss.8-12, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erozyon ve Ekonomik Analizi

Orman Mühendisliği, ss.16-19, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Erozyon ve Ekonomik Analizi

Orman Mühendisliği Dergisi, ss.16-19, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şehir Taşkınları Modellemesinde Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Analizi: Denizli için bir Uygulama

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 Ekim 2018, ss.306-313

Taşkın Zararlarının Analizi: 2015 Artvin Taşkını Örneği

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 Ekim 2018, ss.314-321

Yapay Kıyı Beslemesini Etkileyen Parametrelerin Regresyon Analizi ile Tahmini

9. Kıyı Mühendisliği Semppozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.172-181

COMPARISON OF EIA-CEIA-SEA PROCESSES FOR HYDROPOWER PLANTS

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, 21 - 22 Nisan 2018, ss.76-88

A Study on the Environmental Impacts and Causes of Public Backlashes to Small Hydropower Plants

International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’18), İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018, ss.109-119

İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Etkilerini Azaltmak İçin SuKaynaklarının Planlanması ve Hidroenerji Faktörü

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.309-315

Binalarda Taşkın Zararlarının Tahmini ve Risk Haritalarının EldeEdilmesi: Değirmendere İçin Bir Uygulama

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.369-379

Flood Management Within the Context of Basin and Disaster Management

II: International Conference on Advanced Engineering Technologiess, 21 - 23 Eylül 2017

Estimation of Rainfall Intensity for Designing Urban Infrastructure Facilities: An Application for Malatya

International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.322-329

Trabzon Değirmendere Havzası'nın Sorunlarının İncelenmesi

Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2016, ss.227-240

Doğu Karadeniz Taşkınlarında Heyelanların Etkisi ve Taşkın Sebepleri

Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2016, ss.119-136

Rize-Alipaşa Mevkii Yapay Plaj Önerisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.181-192

Afet ve Taşkn Yönetimi ve Değirmendere Örneği

Taşkn ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.33-44

Türkiye’xxnin Hidroelektrik Potansiyel ve İhtiyacının Değerlendirilmesi

Su ve Enerji Konferansı, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2008, ss.36-46

Parameters which affect the temporal rate coefficient of equilibrium bar volume

7th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 2005, Kusadasi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2005, cilt.2, ss.1137-1144 identifier

Yüzeysel Erozyonla Katı Madde Hareketi

Uluslararası Birinci Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 1991, ss.35-39

Doğu Karadeniz bölgesi Akarsu havzaları için Bir Taşkın Tahmin Yöntemi

Trabzon ve Yöresi 20 haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Kasım 1990, ss.45-52

Bilirkişi Raporları