Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Katılım Bankalarının Performansı Üzerinde Girişim Sermayesi Etkili Midir?

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.843

Katılım Bankalarının Rekabet Edebilirliği: Lojistik Regresyon Yöntemi İle Karşılaştırmalı Bir Analiz

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Katılım Bankalarının Finansal Erişime Etkisi: Türkiye Örneği

International Joint Conference on Islamic Economics and Finance, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.77

Türkiye’deki Katılım Bankalarının Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri ile Analizi

International Congress on Islamic Economics & Finance, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.1-21

Books & Book Chapters

Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka

in: Dijitalleşmenin Finans Dünyasına Yansımaları, Duygu Arslantürk Çöllü, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-18, 2021

LOJİSTİK PERFORMANS, ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSAL GELİŞME: TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET ORTAKLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

in: İKTİSAT ALANINDA SEÇİLMİŞ KONULAR, ÖZKILBAÇ Selda, BİLGİN Tuba, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.229-244, 2021

ULUSLARARASI TİCARET FAALİYETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BIST100’DE BİR ARAŞTIRMA

in: SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Prof. Dr. Serdar ÖGE, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.221-233, 2021

The Relationship between Real Sector Volatility and Financial Sector Volatility

in: Turkish Economy in A New Era: Selected Articles, Sayers W., Editor, Agp Research, London, pp.55-60, 2016

Katılım Bankacılığı

in: Banka ve Finansal Sistem, Hasan AYAYDIN-Savaş DURMUŞ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.51-79, 2016