Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Political Identity Definition on Islamic Finance Perception in Turkey

Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.8, ss.52-60, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Okuryazarlık: Din Adamlarına Yönelik Bir Araştırma

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.21-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UFRS’NİN ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST 100’DE BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.21, sa.2, ss.454-466, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Financing Renewable Energy Projects: An Empirical Analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, sa.6, ss.180-185, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Financing renewable energy projects: An empirical analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, sa.6, ss.180-185, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Halka Arz Olan Firmaların Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.9, sa.18, ss.157-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.71-93, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.71-93, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Para Politikası Uygulamaları ve Toplanan Fonlar İlişkisi: Katılım Bankaları Açısından Bir Analiz

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Girişimcilik Eğitiminin Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Katılım Bankalarının Performansı Üzerinde Girişim Sermayesi Etkili Midir?

II. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.843

Katılım Bankalarının Rekabet Edebilirliği: Lojistik Regresyon Yöntemi İle Karşılaştırmalı Bir Analiz

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

Katılım Bankalarının Finansal Erişime Etkisi: Türkiye Örneği

International Joint Conference on Islamic Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.77

The Relationship between Real Sector Volatility and Financial Sector Volatility

International Humanities and Social Sciences Conference., Berlin, Almanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1-15

Türkiye’deki Katılım Bankalarının Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri ile Analizi

International Congress on Islamic Economics & Finance, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.1-21

Kitap & Kitap Bölümleri

The Relationship between Real Sector Volatility and Financial Sector Volatility

Turkish Economy in A New Era: Selected Articles, Sayers W. , Editör, Agp Research, Londra, ss.55-60, 2016 Creative Commons License

Katılım Bankacılığı

Banka ve Finansal Sistem, Hasan AYAYDIN-Savaş DURMUŞ, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.51-79, 2016