Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Geçiş Elementleri

  • Kataliz

  • Koordinasyon Kimyası

  • Silikon Kimyası

  • Yeni Ligandlar