Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Toplam Risk Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BIST (Borsa İstanbul)'da Bir Uygulama

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.32, pp.1-12, 2021 (National Refreed University Journal)

KAR PAYI DAĞITIM KARARLARINA YÖNELİK TEORİLER VE TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, pp.126-144, 2021 (Other Refereed National Journals)

THE IMPACT OF BOARD COMPOSITION ON CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL (BIST)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.412-439, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖNETİM KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.823-854, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OIL PRICES AND STOCK PRICES: AN APPLICATION IN BIST CHEMICAL, OIL, PLASTIC INDEX

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY, vol.9, no.6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

FİNANSAL ORANLAR İLE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ: BIST’TE BİR UYGULAMA

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.4, no.8, pp.35-45, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE VERGİ SİSTEMİ VE SOSYAL ADALETE BAKIŞ

International Conference on Economic and Management Sciences-II, New Mexico, United States Of America, 5 - 07 April 2022, pp.11-21

THE EFFECTS OF CREDIT RATING NOTES ON FINANCIAL MARKETS: AN EVENT ANALYSIS ON BORSA ISTANBUL INDICES

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE on SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 4 - 06 June 2021, pp.1

THE EFFECT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY AND FIRM VALUE: AN APPLICATION ON BIST-30

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE on SOCIAL SCIENCES , Kyyiv, Ukraine, 4 - 06 June 2021, pp.1

THE RELATION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE RATING SCORES AND PERFORMANCE: AN APPLICATION ON BIST (BORSA ISTANBUL)

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.816-820

THE IMPACT OF BOARD STRUCTURE ON R&D INVESTMENTS: THE CASE OF BIST-100

2. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2021, pp.6-9

THE IMPACT OF TOTAL RISK MANAGEMENT ON COMPANY’S PERFORMANCE: AN APPLICATION ON BIST (BORSA İSTANBUL)

2. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2021, pp.3-5

THE IMPACT OF BOARD COMPOSITION ON CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL (BIST)

2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.10

Kurumsal Yönetimin Finansal ve Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Uluslararası Katılımlı 22. FİNANS SEMPOZYUMU , Mersin, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.837-850