Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ABD ve Rusya Ekseninde Dağlık-Karabağ’da Çatışma Çözümünü Geciktiren Güç Dengesi Sistemi

Akdeniz İİBF Dergisi, vol.21, no.2, pp.245-255, 2021 (International Refereed University Journal)

Bosna-Hersek Bağlamında Antropolojinin Yeni Kullanım Alanı Olarak Barış Çalışmaları ve Barış İnşası

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.49-75, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Barış inşasında yeni bir yaklaşım olarak hibrit barış: Bosna-Hersek örneği

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.495-512, 2021 (National Refreed University Journal)

ANTROPOLOJİNİN BARIŞ OPERASYONLARININ BAŞARISINA ETKİSİ:SURİYE ANALİZİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, no.23, pp.382-396, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Main Dynamics of Name Dispute: Northern Macedonia and Greece

Codrul Cosminului, vol.26, no.1, pp.207-224, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

OFANSİF REALİZM BAĞLAMINDA KIRIM’IN İLHAKI

Novus Orbis, vol.2, no.1, pp.15-38, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dış Politikada Enerji’nin Materyalleştirilmesi ve Rusya Federasyonu

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.4, pp.316-333, 2019 (International Refereed University Journal)

BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD), vol.6, no.15, pp.322-330, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

1990 SONRASI TÜRKİYE'NİN TÜRK CUMHURİYETLERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ GELİŞİMİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.387-407, 2018 (National Refreed University Journal)

Küresel Rekabetin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.52, pp.115-142, 2018 (International Refereed University Journal)

TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİNİN DEĞİŞEN YAPISI

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.7, no.15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Politikada Devletlerin Tanınması: "Ayrılma" İle Ortaya Çıkan Devletlerde Tanınma Sorunu

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, no.9, pp.123-142, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çin’in Enerji Güvenliğinde Malakka İkilemi ve Anahtar Myanmar

POLIR2021, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.106-107

Bir Vekalet Savaşı Örneği Olarak Ukrayna

POLIR2021, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.29-30

Savunmacı Realizm Perspektifinden Türk Dış Politikasında S400 ve Levant

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 12 - 13 September 2019, pp.90-91

LİBERAL BARIŞIN KIRILMA NOKTASI: ÇATIŞMA SONRASI SÜREÇ VE TOPLUMLAR

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 12 - 13 September 2019, pp.27-29

BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’xxNUN LİBYA MÜDAHALESİ

KAYSEM 13, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.236

DIŞ POLİTİKADA DİPLOMATİK YAPTIRIM ARACI OLARAK ENERJİ KAYNAKLARI

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.81-82

“Liberal Barış İnşasının Sınırları”

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.37

Analysis of Turkish Military System: Conscription,Mass/Professional Army and EU Membership

8. INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRENT DEBATES INSOCIAL SCIENCES, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.139

Analysis of Turkish Military System: Conscription,Mass/Professional Army and EU Membership

8. INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRENT DEBATES INSOCIAL SCIENCES, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.139

Liberal Barışın Dönüşümü

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.45

Liberal Barış Yaklaşımları

Yedinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 28 April - 01 May 2016, pp.1

The Probable Effects of Global Warming on International Security: The Boomerang Effect

2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.65-85 Sustainable Development

Global Warming: Is a new threat?

Global Conference on Global Warming, İstanbul, Turkey, 6 - 10 July 2008, pp.150 Sustainable Development

Books & Book Chapters

BÖLGESEL TEHDİT VEYA İSTİKRAR UNSURU OLARAK İRAN

in: BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNLARI EKSENİNDE TÜRKİYE, Doç. Dr. Umut Kedikli - Doç. Dr. Gökhan Telatar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.245-262, 2021

Karşı Ayaklanma Stratejilerinden Vekalet Savaşlarına Yeni Taktik Tartışmalar

in: Savaşın Dönüşümü: Yeni Dinamikler, Aktörler ve Araçlar, Erhan Büyükakıncı, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.169-202, 2021

Karadeniz Bölgesi Enerji Dinamikleri

in: KARADENİZ: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Özgür Tüfekçi, Editor, KTÜ Yayınları, Trabzon, pp.551-594, 2021

Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi

in: Uluslararası Güvenliğe Giriş, Ayça Eminoğlu,Murat Ülgül, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.327-354, 2021

Avrupa Birliği (AB) Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü

in: İktisadi, Teknik ve Strateji Boyutları İle Türkiye’de Enerji Sorunsalı, Bostancı Seda H., Yıldırım Durmuş Çağrı, Nişancı Ensar, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.143-174, 2019

A Vague Concept on the Basis of International Relations: Energy Security

in: Current Security Issues in International Relations: The World Between Fear and Hope, Yücel, Zeynep, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.69-88, 2019

1939-1945 Dönemi Türk - Amerikan İlişkileri

in: Türk- Amerikan İlişkileri: İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi, Sertif Demir - Ayça Eminoğlu, Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.85-106, 2019

Oliver Richmond

in: Barış Çalışmaları, Erhan Büyükakıncı, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.684-724, 2018

Analysis of Turkish Military System: Conscription, Mass/Professional Army, EU Membership

in: Contemporary Issues In International Relations PoliticsLaw, Erkan Doğan, Gülay Gönüllü, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.7-18, 2018

Türkiye-İsrail İlişkileri

in: Türk Dış Politikası, Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler, Demir S., Gürson P., Eminoğlu A., Editor, Barış Kitabevi, Ankara, pp.570-592, 2017

Ortadoğu'da Sınır aşan Sular

in: Yeni Ortadoğu Aktörler, Dinamikler ve Denge Arayışları, Demir S., Bingöl O., Editor, Barış Kitabevi, Ankara, pp.375-404, 2017

Gürcistan

in: :Türkiye ve Komşuları, Arafat M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.341-381, 2013

Amerika’nın Lübnan’a Askeri Müdahaleleri: 1958, 1982-84

in: ABD’nin Askeri Müdaheleleri 1801’den Günümüze, Çakmak H., Editor, Kaynak Yayınları, İstanbul, pp.1, 2013