Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barış inşasında yeni bir yaklaşım olarak hibrit barış: Bosna-Hersek örneği

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.495-512, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ANTROPOLOJİNİN BARIŞ OPERASYONLARININ BAŞARISINA ETKİSİ:SURİYE ANALİZİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.12, sa.23, ss.382-396, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Main Dynamics of Name Dispute: Northern Macedonia and Greece

Codrul Cosminului, cilt.26, sa.1, ss.207-224, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OFANSİF REALİZM BAĞLAMINDA KIRIM’IN İLHAKI

Novus Orbis, cilt.2, sa.1, ss.15-38, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Politikada Enerji’nin Materyalleştirilmesi ve Rusya Federasyonu

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.316-333, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD), cilt.6, sa.15, ss.322-330, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1990 SONRASI TÜRKİYE'NİN TÜRK CUMHURİYETLERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ GELİŞİMİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.387-407, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Rekabetin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.52, ss.115-142, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİNİN DEĞİŞEN YAPISI

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, cilt.7, sa.15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Politikada Devletlerin Tanınması: "Ayrılma" İle Ortaya Çıkan Devletlerde Tanınma Sorunu

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, sa.9, ss.123-142, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Savunmacı Realizm Perspektifinden Türk Dış Politikasında S400 ve Levant

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2019, ss.90-91

LİBERAL BARIŞIN KIRILMA NOKTASI: ÇATIŞMA SONRASI SÜREÇ VE TOPLUMLAR

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2019, ss.27-29

BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’xxNUN LİBYA MÜDAHALESİ

KAYSEM 13, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.236

DIŞ POLİTİKADA DİPLOMATİK YAPTIRIM ARACI OLARAK ENERJİ KAYNAKLARI

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.81-82

“Liberal Barış İnşasının Sınırları”

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.37

Analysis of Turkish Military System: Conscription,Mass/Professional Army and EU Membership

8. INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRENT DEBATES INSOCIAL SCIENCES, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.139

Analysis of Turkish Military System: Conscription,Mass/Professional Army and EU Membership

8. INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRENT DEBATES INSOCIAL SCIENCES, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.139

Liberal Barışın Dönüşümü

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.45

Liberal Barış Yaklaşımları

Yedinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.1

The Probable Effects of Global Warming on International Security: The Boomerang Effect

2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, ss.65-85

Global Warming: Is a new threat?

Global Conference on Global Warming, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Temmuz 2008, ss.150

Kitap & Kitap Bölümleri

Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi

Uluslararası Güvenliğe Giriş, Ayça Eminoğlu,Murat Ülgül, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.327-354, 2021

Avrupa Birliği (AB) Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü

İktisadi, Teknik ve Strateji Boyutları İle Türkiye’de Enerji Sorunsalı, Bostancı Seda H., Yıldırım Durmuş Çağrı, Nişancı Ensar, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.143-174, 2019

A Vague Concept on the Basis of International Relations: Energy Security

Current Security Issues in International Relations: The World Between Fear and Hope, Yücel, Zeynep, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.69-88, 2019

1939-1945 Dönemi Türk - Amerikan İlişkileri

Türk- Amerikan İlişkileri: İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi, Sertif Demir - Ayça Eminoğlu, Editör, Barış Kitap, Ankara, ss.85-106, 2019

Analysis of Turkish Military System: Conscription, Mass/Professional Army, EU Membership

Contemporary Issues In International Relations PoliticsLaw, Erkan Doğan, Gülay Gönüllü, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.7-18, 2018

Oliver Richmond

Barış Çalışmaları, Erhan Büyükakıncı, Editör, Adres Yayınları, Ankara, ss.684-724, 2018

Türkiye-İsrail İlişkileri

Türk Dış Politikası, Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler, Demir S., Gürson P., Eminoğlu A., Editör, Barış Kitabevi, Ankara, ss.570-592, 2017

Ortadoğu'da Sınır aşan Sular

Yeni Ortadoğu Aktörler, Dinamikler ve Denge Arayışları, Demir S., Bingöl O., Editör, Barış Kitabevi, Ankara, ss.375-404, 2017

Gürcistan

:Türkiye ve Komşuları, Arafat M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.341-381, 2013

Amerika’nın Lübnan’a Askeri Müdahaleleri: 1958, 1982-84

ABD’nin Askeri Müdaheleleri 1801’den Günümüze, Çakmak H., Editör, Kaynak Yayınları, İstanbul, ss.1, 2013