Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Güncel Sorunlara Pratik Çözümler: Güvenilir Ütü Tasarımı

3e Electrotech, no.265, pp.98-100, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arduino Tabanlı Tırtıl Robotun Uzaktan Kontrolü

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET2017), Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.546-551

Uygulamalı Eğitim İçin Arduino Tabanlı Deney Seti Tasarımı ve Gerçeklenmesi

2ND INTERNATIONAL VOCATIONAL EDUCATIONAND TRAINING SYMPOSIUM IN HIGHEREDUCATION(ISVET 2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.9

Disiplinlerarası Öğretime Dayalı Arduino Tabanlı Lineer Asenkron Motor Kontrolü

2ND INTERNATIONAL VOCATIONAL EDUCATIONAND TRAINING SYMPOSIUM IN HIGHEREDUCATION (ISVET 2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.8

Arduino Based Linear Induction Motor Control Based On Interdisciplinary Teaching

2nd International Vocational Education and Training Symposium in Higher Education (ISVET 2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.8

Realization and Design of An Arduino Based Laboratory Experiment Set For Practical Training

2nd International Vocational Education and Training Symposium in Higher Education (ISVET 2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.9

Remote Control of Arduino Based Caterpillar Robot

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies- ICADET2017, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.546-551

Uzaktan Eğitim Amaçlı Gerçek Zamanlı İnternet Tabanlı Bir Deney Düzeneğinin Tasarımı (GeZİLab)

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu(FEEB 2011), Elazığ, Turkey, 3 - 07 October 2011, pp.1-5