Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Greens function of regular sturm liouville problem having eigenparameter in one boundary condition

Turkish journal of mathematics and computer science, cilt.4, ss.1-9, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling

On Green's Function for Boundary Value Problem with Eigenvalue Dependent Quadratic Boundary Condition, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2015, ss.59-60

İkinci Mertebe Lineer Diferansiyel Denklemler için Asimptotik Çözümler

9. Matematik Sempozyumu, Matematikçiler Derneği, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.183